Ikomm

Suksess med IKT-lærlinger hos Ikomm

Nyhet   •   des 09, 2015 12:31 CET

Suksess med IKT lærlinger hos Ikomm på Lillehammer!

På Lillehammer har IT bedriften Ikomm aktivt brukt lærlinger for å sikre selskapet den kompetansen de selv trenger. Bedriften har 4 stykker som har tatt steget fra lærling, til å bli fast ansatt. I tillegg har de tidligere lærlinger inne på engasjement.

«Vi har til enhver tid 2 lærlinger inne, så vi prøver å ha en kontinuitet i dette. Vi opplever at vi er en attraktiv arbeidsplass, og tilbakemeldingene vi får er at lærlingene trives, at de får spennende oppgaver og at de utvikler seg i ønsket retning» forteller Rolf Erling Solvang, som har det daglige ansvaret for lærlingene. «Hos oss er det lov å komme med forslag, og ofte ser vi at de som kommer ferskt inn har en annen måte å se på en sak på, og dermed utfordres også vi i vår måte å jobbe og tenke på»

Ikomm samarbeider med Opplæringskontoret for Handel, Håndverk og Industrifag AS. Vibeke Bruun de Neergaard er Fagkonsulent, og glad for samarbeidet med Ikomm. «Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har med Ikomm, de tar dette seriøst og jobber aktivt for at lærlingene skal utvikle seg. Tilbakemeldingene fra lærlingene er også meget gode, det vises jo også av at flere har endt opp i fast jobb hos de etter ent læretid»

Fersk lærling Jørgen Nørstelien brukte ikke mange dager på å se forbedringspotensial i registrering av gjester hos bedriften, og fikk umiddelbart lov til å jobbe med en bedre løsning. «Utrolig kult å bli hørt og tatt på alvor så raskt, jeg føler meg godt mottatt og vet jeg kommer til å lære masse her» sier Nørstelien. «Nå jobber jeg med et prosjekt for bedre teknologisk løsning på interninformasjonen her. Det er bra at et så stort selskap lar en ung som meg komme med innspill og lar meg jobbe videre med ideene».

Alexander Murstad Halvorsen var lærling i 2 år, før han gikk inn fast stilling på Servicedesken. Her er han en del av teamet som er første kontaktpunkt hvis kunder trenger hjelp. Servicedesken løser 80 % av alle problemer som kommer inn, så her er allsidig IKT kunnskap viktig.

Sigurd Biørn er en annen suksesshistorie. Han var tidlig innom Ikomm, som lærling da han gikk IKT ved Gausdal VGS. Han gikk så på Høgskolen på Gjøvik, hvor han skrev fagoppgave om Patch Management sammen med Dag Olav Nilsen. Det arbeidet var så bra, at de begge ble ansatt hos Ikomm etter endt studie, hvor de begge nå jobber som Konsulenter. Som Sigurd selv sier «jeg ser ingen begrensninger i mine muligheter hos Ikomm».

Administrerende Direktør Morten Rønning i Ikomm forteller «for oss som et selskap i vekst trengs stadig mer og ny kompetanse. Den er ikke alltid like enkel å finne, derfor må vi som bedrift selv ta ansvar og sørge for at vi får tak i den. Ordningen med lærlinger fungerer meget godt hos oss, og jeg opplever at vi tar lærlingene på alvor og greier å utvikle oss i sammen med dem»

Ikomm er et aksjeselskap som i sin helhet er eid av Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune.

Ikomm er spesialisert innen drift av datatjenester, skytjenester, rådgivning og prosjektstyring, og klientservice. I tillegg til å levere tjenester til sine eierkommuner, har de en rekke andre kunder, og leverer også igjennom sine kunder tjenester i Sverige, Finland og Danmark.

Microsoft har gitt Ikomm COSN og CSP status, det innebærer at verdens ledende selskap på programvare har gitt Lillehammerbedriften en ledende rolle i satsningen mot skytjenester i Norge.

På bildet, fra venstre: Sigurd Biørn, Ikomm, Vibeke Brun de Neergaard, OHHI, Alexander Murstad Halvorsen, Ikomm.