Oslo Medtech

Sunnaas: Sykehuset som tar innovasjonen i egne hender

Nyhet   •   feb 08, 2016 13:10 CET

På Sunnaas signerer sykehusledelsen på at de personlig skal gjennomføre flere innovasjonsprosjekter årlig. For å vise at de mener alvor har de opprettet en egen innovatørskole ved sykehuset.

- Innovasjon oppstår ikke tilfeldig. Den må planlegges. Derfor inkluderes alt innovasjonsarbeid i årsplaner og andre langtidsplaner. Det forteller Sveinung Tornås. Han er innovasjonssjef ved sykehuset.

Det er ikke bare tomt prat han kommer med.

Sunnaas satser på bruk av dataspill i rehabiliteringen og har derfor etablert et eget laboratorium for spillbasert rehabilitering og forskning. Blant annet får pasientene bruke tennis- og bilspill i rehabiliteringen.

Begynte med Nintendo Wii

Tornås forteller at dataspill er blitt et viktig verktøy til motivasjonsarbeid for pasienter, og at de har inngått samarbeid med ulike aktører innen spillbransjen. Det som startet som en sosial Nintendo-aktivitet i 2009, er nå blitt en viktig del av veien tilbake for pasientene. Én av de store fordelene er at rehabilitering kan foregå i egen pasienttid i helger og på kveldene, uten at helsepersonell trenger å være til stede

Men også de ansatte benytter seg av spillteknologi. Prosjektet «Spill deg klok på fall» skal bidra til å redusere antall fall og fallskader blant pasienter. De ansatte ved sykehuset får opplæring i fallforebygging gjennom en simuleringsbasert opplæringsløsning. Prosjektet er 100 prosent finansiert, med en ramme på to millioner fra Helse Sør-Øst RHF.

Bygger innovasjonskultur

Sunnaas sykehus HF erkjente i 2010 at innovasjonsarbeidet ikke ble håndtert så profesjonelt og målrettet som ønskelig. Det ble derfor utarbeidet en langtidsplan for innovasjon, og Sveinung Tornås ble den gang ansatt som innovasjonssjef for det nye innovasjonsteamet. Seks år senere utgjøres innovasjonsenheten av innovasjonsrådgiverne Sonja Erlenkamp, Anne Karine Dihle og Tornås.

- Vi tester ofte egne løsninger. Vi har fått på plass en idébank for nye ideer og bygger aktivt en kultur for å oppfordre til å være innovative. Lederne ved sykehuset har signert på at de må gjennomføre 2-3 innovasjonsprosjekter pr år. Innovasjonsenheten er i stab til administrerende direktør og sikrer at alle faktisk tar ansvaret for innovasjon, forteller Erlenkamp

Ett av virkemidlene er å sette de ansatte på skolebenken. Sykehuset har opprettet «Den lille innovatørskolen» med samlinger som varer halvannen time hver. På skolen går elevene gjennom hele prosessen i fem ulike moduler; fra idéfase til implementering. Man tar for seg viktige elementer som prosjekt og prosjektledelse, finansiering, kommersialisering, personvern, datasikkerhet, samarbeidsavtaler med næringslivet, råd om avtaleinngåelse og faktisk bruk av idéen.

Alle idéer som blir lagt i idépostkassen honoreres med en pose Twist og en takk. I forbindelse med de mest lovende forslagene kobles næringslivet på. Dihle mener det er viktig å ta gode idéer ut for å kommersialisere dem.

Forskning også viktig

I 2015 ble det sendt ut 26 søknader fra Sunnaas. 12 søknader ble innvilget, med basis i både brukerdrevet og forskningsbasert innovasjon. Antall pågående innovasjonsprosjekter ved utgangen av 2015 er 28, hvorav 14 ble påbegynt i 2014 eller 2013.

- Helseforetaket prioriterer innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientbehandling og samhandling. Men de må være i tråd med de definerte strategiske satsningsområder som bevegelse, kognisjon, 'gamification', pasientsikkerhet og e-helse, forklarer Sveinung Tornås.

Han sier at samarbeid med forskningsinstitusjoner er meget viktig for dem. Center for Connected Care er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), finansiert av Norges Forskningsråd perioden 2015-2023, med en ramme på 220 millioner kroner.

- Sunnaas er primærsamarbeidspartner for helsesektoren inn mot Center for Connected Care. Vi har også gjennom fire år hatt et samarbeid med SINTEF om utvikling av en mikrosensor for trykkmåling hos pasienter, forklarer innovasjonssjefen.

I desember 2014 ble prototypen brukt for første gang i verden hos en pasient. I 2015 fikk Sunnas innvilget 6,4 millioner kroner til å fortsette utviklingen av sensoren over tre år og ytterligere 22 millioner for videre utvikling.

- Innovasjon betyr nyvinninger med positiv effekt for alle de involverte. Det må gjøres på en slik måte at andre også vil gjøre det slik. I praksis kan dette handle om bruk av ny teknologi og oppfinnelser, nye måter å trene på eller og hvordan vi ta utnytte det vi allerede bruker på en bedre måte. Vi må uansett bli bedre på å organisere rehabiliteringstjenestene og samarbeide med andre parter. Uansett må vi utføre driften på en stadig smartere måte og følge opp hele veien. Innovasjon kommer ikke av seg selv, sier Sveinung Tornås ved Sunnaas.

(bildet: Sonja Erlenkamp og Sveinung Tornås. Anne Karine Dihle var på innovasjonsoppdrag da bildet ble tatt)