Olje- og energidepartementet

Svar til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité

Nyhet   •   okt 07, 2010 16:08 CEST

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har stilt olje- og energiministeren ti spørsmål om departementets behandling av blant annet konsesjonssøknader fra Eidsiva Energi og Troms Kraft.

Olje- og energidepartementet har sendt svar på spørsmålene fra komiteen. Brevet fra olje- og energiministeren er vedlagt her:

Brevet fra Olje- og energidepartementet til Kontroll- og konstitusjonskomiteen av 6. oktober 2010

Brevet fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen til Olje- og energidepartementet av 23. september

Lovavdelingen i Justisdepartementet kom til at olje- og energiministeren ikke er inhabil ved Olje- og energidepartementets behandling av saker der Eidsiva Energi eller Troms Kraft er part. I forbindelse med vurderingen av olje- og energiministerens habilitet ble det også redegjort for statssekretær Sigrid Hjørnegårds befatning med saksforholdene, men det ble ikke uttrykkelig bedt om en vurdering av statssekretærens habilitet. Olje- og energidepartementet har derfor bedt Lovavdelingen også vurdere habiliteten rundt statssekretæren.

Brev fra Olje- og energidepartementet til Lovavdelingen av 6. oktober