PEDAB

Symantec studie: Cost of Data Breach

Nyhet   •   jun 10, 2013 09:57 CEST

Symantec har sammen med Ponemon Institute foretatt en ny undersøkelse om databrudd globalt i 2012. De har undersøkt 277 databrudd fra organisasjoner som har blitt rammet. De har analysert funnene og kommet frem til disse resultatene:

Størrelse på databrudd
De største og mest alvorlige databruddene finner man hos australske og amerikanske selskap. Noen av databruddene har ført til at sensitiv data har kommet på avveie og blitt misbrukt. De minste databruddene skjer i Italia og Japan.

Kostnader
Kostnader for databrudd varierer i hvilken verdensdel man tilhører. Databrudd i helse, finans og legemiddelbransjen gir høyere kostnader ved databrudd enn andre næringer.
De mest kostbare databruddene finner sted i USA og Tyskland, og minst kostbare bruddene  i Brasil og India.

Årsaker
Hele 2/3 av databrudd er forårsaket av menneskelig feil  og systemfeil. Mens databrudd grunnet malware og kriminelle bevegelser dekker 37% av alle tilfeller, og er de mest kostbare databruddene.
Flere faktorer kan føre til databrudd. Eksempler er tap og tyveri av dataendepunkter og  overføring av informasjon til tredjepart som har fått databrudd. Organisasjoner som har håndtert brudd ved å ansette konsulenter, og varslet sine kunder om databrudd har påvirket situasjonen på en positiv måte og kommet best ut av det.

Vil du sjekke hvor utsatt virksomheten din er? Test med Symantec Data Breach Risk Calculator.

 

Les mer >>