Gassnova SF

Taket holder tett i CO2-lagrene

Nyhet   •   apr 22, 2012 14:02 CEST

Bildetekst:
Professor Per Aagaard har ledet prosjektet RaMoRe som har tettet viktige kunnskapshull om lagring av CO2. Foto: Claude R. Olsen

I laboratoriene har forskerne utsatt skifer- og leirprøver for CO2 og formasjonsvann som tilsvarer forholdene nede i et CO2-reservoar under havbunnen. Skifer og leire er gode takbergarter som hindrer CO2-en å sive oppover.

CO2 oppløst i vann danner karbonsyre som reagerer kjemisk med leirslammet eller skiferen. Det kan tenkes å svekke tetningen og skape passasjer for CO2. Når CO2 pumpes ned i reservoaret under høyt trykk, kan vannet i formasjonen bli svært surt, helt ned i en pH på 3. Regnvann har en pH på 5,8.

– Vi fant at kjemiske reaksjoner finner sted, men ikke så mye at det blir noen særlig effekt på egenskapene i skiferen. Forsøkene viser at vi ikke er redde for lekkasjer gjennom leirrike takbergarter på grunn av kjemiske reaksjoner. Takbergarter av leirstein og skifer holder tett så lenge de ikke er oppsprukket, sier professor Per Aagaard ved Universitetet i Oslo.

Han har ledet det store CLIMIT-støttede prosjektet RaMoRe som har sett på faren for lekkasjer ved lagring av CO2, både i takbergarten og i betongen i brønnene som CO2-en pumpes ned gjennom.

Les mer på climit.no