Statsministerens kontor

Takk for alle bidrag!

Nyhet   •   okt 25, 2010 09:50 CEST

- I min forrige nyttårstale inviterte jeg til en bred samfunnsdebatt om hvordan vi kan legge til rette for å sikre høy yrkesdeltakelse og verdiskaping. Prosjektet fikk navnet ”Samarbeid for arbeid”. Jeg vil takke alle som har bidratt med innspill, både på våre besøk rundt i landet og via denne nettsiden, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. ”Samarbeid for arbeid” har gitt oss viktige innspill til flere prosesser, for eksempel arbeidet med en ny avtale for inkluderende arbeidsliv, verftspakken og Ny GIV – gjennomføring i videregående opplæring.

På reiser rundt i landet for hele regjeringen og innspill via denne nettsiden har vi fått ideer, inspirasjon og råd fra folk og miljøer med erfaringer om hvordan vi kan få flere i jobb, hvordan vi skaper et arbeidsliv som gjør at folk holder seg friske og motiverte, hvordan vi får bygd opp den kompetansen vi trenger, og hvordan vi skaper et framtidsrettet næringsliv.

Gjennom nettsidene har regjeringen også brukt internett på en ny og annerledes måte. Vi har brukt sosiale medier og hentet frem innhold fra brukerne. Jeg har også hatt besøk av engasjerte bloggere. Denne lærdommen skal vi ta med oss videre på andre områder for å involvere innbyggerne mer i utvikling av ny politikk.

Bakgrunnen for invitasjonen til debatten var finanskrisen og viktigheten av å fortsette innsatsen for å holde arbeidsledigheten nede og ruste landet for mer krevende tider.

Takk til alle som har bidratt – vi har lært mye og vi tar med oss ideene og erfaringene videre.

Vi avslutter nå aktiviteten på disse nettsidene, men innholdet vil fortsatt være tilgjengelig for alle.