Den norske tannlegeforening

Tannleger tar etterutdanning på alvor

Nyhet   •   mai 14, 2014 16:31 CEST

Mandag rapporterte P4 at 17 prosent av Tannlegeforeningens medlemmer er registrert med null timer etterutdanning. P4 fortalte imidlertid bare deler av historien, og Tannlegeforeningen er ikke bekymret for pasientsikkerheten. Foreningen satser nemlig tungt på å etterutdanne medlemmene sine.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen mener tallene er uholdbare og at dette er en sak for helseministeren. Det er forståelig på bakgrunn av P4 sin vinkling på saken, men virkeligheten ser annerledes ut.

- Vi er glad for at det fokuseres på etterutdanning, men vi deler ikke den oppfatningen som ble formidlet om at dette er et dårlig resultat. Faktum er nemlig at tannleger flest er usedvanlig flinke til å etterutdanne seg, sier utdanningssjef Øyvind Asmyhr i Tannlegeforeningen i en kommentar til P4s nyhetsinnslag.

Ny ordning med mulig underrapportering
Ordningen med obligatorisk etterutdanning ble startet for to år siden, og krever at alle medlemmer av Tannlegeforeningen skal registrere inn minimum 150 timer med etterutdanning i løpet av en fem års periode.

- Det er gledelig at hele 83 prosent alt nå, etter snaut halvgått løp av den første perioden, faktisk har registrert sine kurstimer, fastslår Asmyhr og minner om at medlemmene fremdeles har nesten 3 år på å oppfylle kvoten som Tannlegeforeningen har satt som minstekrav.

Han mistenker at mange tannleger har tatt kurs som de ikke har fått registrert enda.

- Det er fint at disse nå får en påminnelse om at de må registrere timene sine. Vi føler oss ganske sikre på at det reelle tallet for tannleger uten kurstimer er mye lavere enn det P4 referer til, legger han til.

Ønsker myndighetene velkommen til dialog
Etter innslaget på P4 kastet Micaelsen seg inn i debatten og sa at han vil be helseministeren vurdere regelverket rundt tannlegenes etterutdanning. Tannlegeforeningen ønsker ministeren velkommen til dialog og samarbeid rundt ordningen.

- For oss er etterutdanning et viktig satsingsområde, og det er nettopp derfor vi har laget en obligatorisk ordning hvor vi stiller krav til medlemmene. Dette er noe tannlegene selv har tatt initiativ til, og som vi så langt er ganske alene om innenfor helsesektoren. Vi vil gjerne fortelle myndighetene mer om ordningen, som for øvrig er sammenlignbar med ordninger i andre land.

Stiller krav til tannlegene
- Vi støtter Micaelsen i at pasientene bør spørre tannlegen sin om kurs og etterutdanning. Det skjer veldig mye både når det gjelder teknologi, materialer og behandlingsmetoder, så det er viktig å holde seg oppdatert. Vi stiller krav om etterutdanning til egne medlemmer, men vi har ingen kontroll på hva tannleger som ikke er medlem i Tannlegeforeningen gjør og hvor faglig oppdatert de holder seg. Vi ønsker en bevisstgjøring hos våre medlemmer, slik at vi kan vite at de holder et høyt faglig nivå. Vi tror ikke medlemmene våre vil ha problemer med å svare for seg, sier Asmyhr.

Klikk her for å høre innslaget på P4

Klikk her for å høre Micaelsens kritikk