Arbeidsdepartementet

Tar sikkerheten på alvor

Nyhet   •   nov 03, 2010 16:50 CET

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har gjennom Petroleumstilsynet forsikret seg om at sikkerheten på Statoils installasjoner blir ivaretatt.

De siste ukene har det vært flere oppslag i media med påstander om manglende vedlikehold og redusert sikkerhet i Statoils virksomhet offshore. Statsråden tar alle uromeldinger på alvor, også om konflikter som kan ha betydning for sikkerheten.

Statoil understreker at sikkerheten er ivaretatt selv om selskapet innrømmer et stort etterslep på vedlikehold. Dette bekreftes av Petroleumstilsynet.

Arbeidsministeren har de seneste dagene snakket med alle parter i saken: Statoil og arbeidstakerorganisasjonene Industri Energi, Tekna, SAFE og Lederne, samt Petroleumstilsynet.

Statsråden har forsikret seg om at Statoil har forstått alvoret og tar tak i dette, og at Petroleumstilsynet følger dette nøye opp.