Forum for offentlige anskaffelser

Tatt for å blande sammen kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium

Nyhet   •   aug 07, 2013 20:48 CEST

Kriterier brukt til å kvalifisere leverandører skal ikke benyttes som kriterier for tildeling av kontrakt. Nok en offentlig oppdragsgiver har fått på pukkelen av KOFA for å ha bommet her. Det gjaldt denne gang krav om kompetanse. Slik kompetansekriteriet ble benyttet ved kontraktstildelingen, skriver klagenemnda, er det utelukkende rettet mot leverandørens kvalifikasjoner/kompetanse og således et kvalifikasjonskrav, ikke et egnet tildelingskriterium.

Klageren i KOFA-sak 2011/241 hadde anført at Fredrikstad kommune v/ Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak (Frevar KF) hadde brutt regelverket ved å benytte som tildelingskriterier kriterier som også var brukt ved kvalifiseringen av leverandører. Det er en forutsetning etter forskriften at krav brukt under kvalifiseringen av leverandører, ikke kan gjentas som tildelingskriterier. Regelverket skiller mellom på den ene side aksept eller avvisning av leverandørene ut fra deres kvalifikasjoner, og på den annen side den graderte evaluering av de gjenværende tilbuds kvaliteter opp mot kunngjorte tildelingskriterier. 

Faglig kompetanse

Av konkurransegrunnlaget i Fredrikstad-saken fremgikk det at i tildelingsvurderingen skulle "Kvalitet, herunder faglig kompetanse" vurderes. Det var ikke angitt dokumentasjonskrav til dette tildelingskriteriet. I konkurransegrunnlaget punkt 15 "Dokumenter" fremkom det imidlertid at de dokumenter som krevdes innlevert var oppført i kunngjøringen. Av kunngjøringen fremkom det at det i tillegg til firmaattest, skatteattest, HMS-egenerklæring, og årsregnskap var oppstilt følgende dokumentasjonskrav knyttet til tilbydernes tekniske og faglige kvalifikasjoner: "Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder vare- og tjeneste kontrakter)". Klageren hadde forstått det slik at det var sistnevnte dokumentasjon som skulle fremlegges til evaluering av tildelingskriteriet "Kvalitet, herunder faglig kompetanse". Oppdragsgiveren har ikke bestridt dette, og klagenemnda fant denne forståelsen av konkurransegrunnlaget som den mest nærliggende og la den til grunn for den videre vurderingen.

Nemnda fremholder at dokumentasjonskravet som var oppstilt i kunngjøringen, stilte krav om at det skulle leveres en oversikt over "foretakets" viktigste leveranser de siste 3 årene. I tilsvaret til klagenemnda har oppdragsgiveren også bekreftet at det var "tilbydernes" kvalifikasjoner som ble vurdert under tildelingskriteriet "Kvalitet, herunder faglig kompetanse".

Les mer... http://foa.no/blog/files/05bcf215124f812f13939f75dcb9de49-436.html#.UgKWQha3CPs