Nærings- og handelsdepartementet

Tekniske løsninger for mellomlagring av atomavfall

Nyhet   •   jan 25, 2010 09:46 CET

Det er behov for et nytt mellomlager for brukt brensel og annet atomavfall etter virksomheten ved forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller. Dette er avfall som i følge konsesjonsbetingelsene ikke kan sendes til det eksisterende lageret i Himdalen.

Nærings- og handelsdepartementet nedsatte derfor to utvalg 16. januar 2009 - et Teknisk utvalg som utreder spesialbehandling av ustabilt brukt brensel, og et Fase 2-utvalg som utreder tekniske løsninger og lokalisering. Teknisk utvalg har nå avsluttet arbeidet og rapporten fra utvalget danner en del av grunnlaget for Fase 2-utvalgets arbeid. Fase 2-utvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen utgangen av 2010.

Utvalget mener at direkte deponering av det brukte brenselet eller mellomlagring med utsatt beslutning ikke er å anbefale og går derfor inn for prosessering i et utenlandsk anlegg som det beste alternativet.

I tillegg foreslår utvalget at myndighetene så snart som mulig kontakter andre lands myndigheter med tanke på å undersøke mulighetene for prosessering i utlandet.

Nærings- og handelsdepartementet vil nå gå gjennom utvalgets rapport, og vurdere hvordan utvalgets anbefalinger skal følges opp.

Les rapporten (pdf 10 MB)

Dersom du har faglige spørsmål knyttet til rapporten, kontakt utvalgets leder Peter Bennett (IFE Halden), tlf 69 21 23 45.