Landbruks- og matdepartementet

Telemarks største fjernvarmeanlegg

Nyhet   •   nov 24, 2011 10:49 CET

Telemarks største fjernvarmeanlegg basert på bioenergi er under bygging i Skien. Det store varmesentralen vil stå ferdig til høsten 2012 og ved full drift vil varmesentralen  levere ca. 60 GWh årlig.

Dette vil gi reduserte klimautslipp, særlig CO2 som forventes redusert med over 20.000 tonn årlig. Dette tilsvarer utslippet fra ca 10.000 biler.

Økt produksjon og bruk av bioenergi er et høyt prioritert område for Landbruks- og matdepartementet. Bioenergi er en fornybar og CO2-nøytral energibærer som bidrar til å dekke opp landets energibehov, og til sysselsetting og økt verdiskaping i distriktene.

     

Den nye varmesentralen, med 30 m høy pipe. (Foto: Aud Torild Stensrød)