Unilabs Norge AS

Teleradiologi vokser i Norge

Nyhet   •   jul 31, 2013 08:00 CEST

Stadig flere sykehus tar i bruk teleradiologi for digital overføring av radiologiske bilder, som røntgen-, MR- og CT-bilder. Bildet tas på ett sted, for eksempel et lokalsykehus, sendes digitalt og kan tolkes minutter senere av en radiolog i Oslo eller et annet sted i landet. Pasienter slipper både reisetid og venting på svar, samfunnet sparer kostnader i transport av bilder og sykehusene sikres kort svartid og sparer dyr leie av radiologer – vinn-vinn-vinn situasjon for alle!

Både private klinikker, regionhelseforetak og ideelle sykehus tar nå i bruk teleradiologi for å sikre stor kapasitet til radiologer som kan granske røntgenundersøkelser. Både Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst har i løpet av de siste årene inngått avtaler med private tilbydere. Unilabs er nå Norges klart største tilbyder av teleradiologi i Norge.

Unilabs Norge AS har privat radiologisk virksomhet ved 10 institutt i Norge, de aller fleste basert på driftsavtale med regionale helseforetak. I løpet av de siste årene har en rekke klinikker og sykehus valgt å sikre seg ekstra kapasitet ved å inngå teleradiologiavtaler med Unilabs, herunder sykehusene i Helse Nord, sykehusene i Helse Sør-Øst, Kristiansund Røntgeninstitutt, Revmatismesykehuset Lillehammer og Feiringklinikken.

”Teleradiologi er i dag et av de beste eksemplene på effektivt samspill mellom offentlig og privat helsetjeneste som skaper et bedre helsetilbud. I det private finnes det kompetanse, kapasitet og teknologi innenfor radiologi som det er underskudd på mange steder i landet. Ny teknologi gjør det mulig å utnytte ressursene i det private på en effektiv måte. Dermed kan det lille lokalsykehuset i nord gi sine pasienter et bedre røntgentilbud, med tilgang på spesialistkompetanse, uten belastningen ved unødig reise- og ventetid,” sier Bjørn Mikal Henriksen, Head of Teleradiology og ansvarlig for teleradiologi i Unilabs. 

Teknologisk utvikling

Innen radiologibransjen er det velkjent at de ulike IT-systemene «snakker» dårlig sammen. Det er blant annet årsaken til at det fortsatt sendes bilder mellom norske sykehus for flere millioner kroner hvert år, med taxi. Innen teleradiologi har imidlertid teknologien kommet så langt at sykehus som har behov for assistanse, kan sende alle nødvendige data med noen enkle museklikk. Svarrapporten fra den eksterne leverandøren kommer så inn i sykehusets system, omtrent som om undersøkelsen var gransket internt.

Utvikling av nye tjenester drives som regel av nye teknologiske muligheter, og få medisinske områder har hatt så stor nytte av den teknologiske utviklingen som radiologien. Ved årtusenskiftet gikk man fra gammeldagse manuell framkalling og lyskasser til digitalisering av bilder og systemer for lagring og overføring av pasientdata: PACS (Picture Archiving and Communication Systens) og RIS (Radiology Information System). Teleradiologi ble tidlig tatt i bruk i Norden, både som følge av god teknisk kompetanse, og fordi det her finnes store avstander og mange tynt befolkede områder. Siden midten av 1990-tallet har teknologien blitt stadig raskere, bedre og rimeligere.

Overføringen av radiologiske bilder skjer via spesielle radiologiske systemer; RIS for pasientinformasjon og PACS for bilder. Ulike deler av det norske helsevesenet bruker ulike leverandører, og tidligere har ikke disse systemene kunnet «snakke» sammen. Unilabs har imidlertid tatt i bruk IT-løsninger som kan integreres sømløst med andre systemer, og gir sikker overføring av radiologisk informasjon mellom ulike helsevirksomheter. Dette gjør det mulig å motta radiologiske bilder og data fra en rekke ulike aktører, og forenkler og effektiviserer teleradiologisk granskning.

Unilabs’ løsning er i dag den eneste som kan kommunisere med alle de ulike radiologiske systemene som er i bruk i Norge i dag. Slike løsninger gir pasientene rask diagnostikk uten at radiologen må være fysisk til stede, noe som både effektiviserer og forbedrer bildediagnostikk. Dette er ikke bare samfunnsøkonomisk gunstig, men støtter også oppunder norsk distriktspolitikk.


Kontaktinformasjon:

Head of Teleradiology Bjørn Mikal Henriksen
Tlf 0047 90183039
E-post: bjorn.mikal.henriksen@unilabs.com