Justis- og politidepartementet

Temamøte om rett til opphold for barn som har bodd lenge i Norge

Nyhet   •   nov 10, 2010 09:24 CET

Justisdepartementet har invitert flere organisasjoner til en serie temamøter om barn på flukt. Det første møtet holdes i dag 9. november og tar for seg barn som har oppholdt seg lenge i Norge.

Justisdepartementet har begynt arbeidet med å skrive en melding til Stortinget om barn på flukt. I den forbindelse har departementet invitert aktuelle organisasjoner til en serie temamøter for å sikre en bred og samlet gjennomgang av de sentrale problemstillingene. Representanter fra relevante komiteer på Stortinget er også invitert. Første temamøte avholdes i dag, tirsdag 9. november, fra 10.30 til 12.30. Tema for møtet er barn som har bodd lenge i Norge, betydningen av lang oppholdstid og tilknytning ved vurderingen av om barn skal gis opphold i Norge. Redd Barna og Selvhjelp for innvandrere og flytninger (SEIF) vil holde innledninger om temaet. Møtet vil avholdes hos Redd Barna. Justisminister Knut Storberget vil være tilstede på temamøtet.

Departementet har også laget en egen nettside for arbeidet med meldingen. Der kan du komme med dine innspill til meldingen.