Meteorologisk institutt

Temperatur og nedbør så langt

Nyhet   •   des 04, 2009 09:30 CET

Så langt er 2009 det 14. varmeste og den 25. våteste året siden år 1900.

Den gjennomsnittelige temperaturen ("middeltemperaturen") i perioden januar - november 2009, ligger 1,2 °C over normalen. Det meste av landet har et positivt avvik på 1 til 1,5 °C. Nedbøren for Norge som helhet ligger på 105 % av normalen.

Lufttemperatur

1989 er det året som har hatt høyest middeltemperatur i perioden januar-november siden år 1900, med 1,7 °C over normalen.

Kysten fra Hordaland til Rogaland har registrert den høyeste middeltemperaturen i perioden. Stasjonene Sola (Rogaland), Kvitsøy - Nordbø (Rogaland), Fister - Sigmundstad (Rogaland), Slåtterøy fyr (Hordaland) og Bergen - Florida (Hordaland) var varmest, alle med 9,3 °C. Dette er mellom 1,6 °C og 1,2 °C over middeltemperaturen de ulike stedene.

Som vanlig ligger middeltemperaturen lavest i fjellet i Sør-Norge og på Finnmarksvidda. Juvasshøe (Jotunheimen) var kaldest med –2,8 °C.  Suolovuopmi - Lulit (Finnmark) ligger med en middeltemperatur på –0,7 °C  i perioden januar - november, hvilket vil si 0,8 °C over normalen.

Nedbør

Det våteste året (januar-november) siden år 1900 er 1983, med 125 % av nedbørnormalen.

November var tørr fra Nordfjord og nordover, og fuktig i den sørøstlige delen av landet. Dette har resultert i at enkelte deler av Østlandet, Sørlandet og Nordland fylke har fått 125-150 % av normalen hittil i år, mens den nordligste delen av Nordland og det meste av Troms og Finnmark fikk 75-100 %. Deler av Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag fikk også bare 75-100 % av normalen.

Kvamskogen - Jonshøgdi (Hordaland) har fått mest nedbør hittil i år av stasjonene som er med i denne oversikten, med 2872 mm, eller 103 % av normalen).  Saltdal (Nordland) har fått minst nedbør hittil i år, med 199 mm (76 % av normalen).