Nærings- og handelsdepartementet

Tettere samarbeid mellom Kina og Norge om samfunnsansvar

Nyhet   •   jan 15, 2010 00:17 CET

- Kina spiller en nøkkelrolle med hensyn til rettferdig globalisering og styrking av faglige rettigheter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske etter et seminar om samfunnsansvar i Beijing.

- Kina er den største mottakeren av utenlandske investeringer, ved siden av USA, og er verdens nest største eksportør. Kinas betydning for det globaliserte arbeidsmarkedet kan vanskelig overvurderes. Det faktum at kinesiske selskaper nå også investerer i utlandet bringer bedriftenes samfunnsansvar (CSR) inn som en ny dimensjon i forhold til Kina, sier Giske.

Seminaret rettet seg både norske og kinesiske bedrifter etablert i Kina og samlet omlag 150 deltakere.

- Dette er et svært viktig seminar som bygger på mange års samarbeid mellom norske og kinesiske institusjoner og organisasjoner. Målsettingen er å bygge opp under og å styrke samarbeidet mellom Kina og Norge innen samfunnsansvar, sier Giske.

I 2009 la regjeringen frem en stortingsmelding om bedrifters samfunnsansvar i en global verden. Meldingen vektlegger både norske bedrifters opptreden i utlandet og internasjonalt samarbeid på området.

Stadig flere bedrifter ser samfunnsansvar som en del av kjernevirksomheten sin og har kommet langt med å utvikle interne retningslinjer, oppfølging og rapportering. Mange bedrifter opplever det som meningsfylt og forretningsmessig fornuftig å forene økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige ambisjoner.

- Jeg mener det er en selvfølge at de norske selskapene som driver virksomhet ute, tar med seg god praksis hjemmefra, og at HMS-arbeidet også omfatter deres internasjonale virksomheter, sier Giske.

Bakgrunn:

Seminaret ble arrangert av ambassaden i Beijing, Innovasjon Norge, NHO og deres søsterorganisasjon China Enterprise Confederation (CEC) og Nærings- og handelsdepartementet. Det er første gang Nærings- og handelsdepartementet er med og arrangerer et seminar for bedrifters samfunnsansvar i Kina. Kinesiske myndigheter, næringsliv fra både Norge og Kina, ILO, Initiativ for etisk handel og Arbeidstilsynet deltok.