Ferd

Tiedemannsbyen: Gravearbeidene godt i gang

Nyhet   •   feb 09, 2011 10:55 CET

Tidlig i januar gikk en gravemaskin løs på et av de større byggene, kjent som Lager 4/5, i den tidligere tobakksfabrikken på Ensjø i Oslo. Dermed var prosessen med å virkeliggjøre den nye Tiedemannsbyen startet.

Nå er lagerbygget borte, og gravemaskinene godt i vei med byggegropene for første byggetrinn i det første av totalt seks delfelter i den nye bydelen.

Arbeidet med grunnmur og råbygg skal etter planen påbegynnes i april, og de første beboerne vil kunne flytte inn et års tid senere, forteller prosjektsjef Knut M. Tolo i Ferd Eiendom.

Stor interesse
Det første av de i alt tre byggetrinnene i første delfelt omfatter 67 leiligheter og syv rekkehus. Salget startet i mai i fjor, og har vært så godt at Ferd Eiendom besluttet seg for byggestart, samtidig som salget av byggetrinn to – med 37 leiligheter og 11 rekkehus – er godt i gang.

Det har vært bra besøk i det flotte visningssenteret som er innredet i det ærverdige og bevaringsverdige Petersborghuset, som forøvrig vil få en sentral plass i Tiedemannsbyen, sier Tolo – som er tilfreds med salget så langt, særlig når man tar i betraktning at mange nye prosjekter kom på markedet i fjor. Han mener realistiske priser i kombinasjon med god beliggenhet, hagebypreg og blandingen av urbane og grønne kvaliteter har vært utslagsgivende.

Ønskene kartlagt
Tomten har en av de beste plasseringene i den nye bydelen som vokser frem på Ensjø, med flott utsikt og kort vei til både sentrum, grøntområder og nye parkdrag som skal etableres. Og før arkitektene begynte arbeidet gjorde vi en større undersøkelse av hvordan Oslos innbyggere ønsker å bo i fremtiden. Resultatene har hatt mye å si for utformingen, noe interesserte kjøpere har satt pris på, sier Tolo.

Tiedemannsbyens seks delfelter får totalt rundt 1400 boenheter. De tre første feltene med 650 boliger realiseres av et utbyggingsselskap som Ferd Eiendom og Skanska Bolig eier sammen, mens Ferd Eiendom eier den resterende delen av prosjektet. Totalt vil utbyggingen av Tiedemannsbyen strekke seg over en periode på ti til femten år.