Hæren

Tilbake til normalen

Nyhet   •   jan 21, 2016 15:06 CET

Flere medier har slått opp nyheten om at de fleste i Hæren nå må levere inn sine pistoler. Dette har skapt reaksjoner, og Hærens ledelse ønsker å belyse saken nærmere. Hæren har over de siste årene hatt en gjennomgang av bevæpningskonseptet og deretter stegvis redusert bevæpning. Vi innfører enkeltbevæpning som hovedprinsipp fra 1. februar 2016. Det betyr at mange av våre ansatte må levere inn sitt sekundærvåpen. De som er vurdert å ha behov for dobbelbevæpning har fortsatt dette. Hæren prioritere altså det som gir størst operativ effekt i en krevende økonomisk situasjon..

Prosessen med å innføre enkeltbevæpning startet allerede i 2013 og bakgrunnen for dette var erkjennelsen av at Hæren var ute av Afghanistan. Hæren skulle ikke lenger levere et stort antall soldater til ISAF-styrken, og Hærens ledelse måtte tenke nytt for å tilpasse Hæren til den nye situasjonen. Afghanistan innebar høy risiko, god tid til opptrening og ekstra midler til ammunisjon. Det var viktig og riktig i den rådende situasjonen, men når oppdraget forsvant, endret også de operative kravene seg.

Hæren ønsker at våre soldater skal bli best mulig på sine primærvåpen. Vi må fokusere både tid og ressurser på å mestre de viktigste våpensystemene, og få disse til å virke sammen i brigadesystemet. Utdanning på flere systemer krever tid, personell og ammunisjon, som igjen koster penger. Derfor mener Hærens ledelse at det er en riktig prioritering å trene mye på det som gir mest stridseffekt enn å trene litt på alt.

Hæren tilføres stadig materiell som vi må utdanne og trene på for å få god stridseffekt. Hæren er i ferd med å innføre nye kampvogner. I årene som kommer skal Hæren få oppgraderte stridsvogner, nytt artilleri og kampluftvern. Det å bli god på disse systemene gir mest operativ effekt. I Afghanistan hadde vi behov for flere våpen pr. soldat. Nå er det andre operative krav som gjelder, og vi har derfor valgt å bruke midlene på primærvåpenutdanning.

For Hæren er dette tilbake til normalsituasjonen.