Color Line

Tilfredsstillende drift 1. halvår for Color Group

Nyhet   •   aug 31, 2012 12:01 CEST

Driften av Color Group i første halvår var tilfredsstillende med en liten økning både i antall passasjerer og godsmengde.  Antall passasjerer økte med nærmere 30 000 fra 1 798 938 passasjerer første halvår 2011 til 1 827 781 i tilsvarende periode i år. Driftsresultat før ordinære avskrivinger og charterkostnader/leasing i første halvår ble 195 millioner kroner mot 248 millioner kroner første halvår i fjor. Nedgangen skyldes blant annet  oppstart av et nytt booking- og internettsystem, samt eksterne forhold knyttet til en generell europeisk markedsnedgang og økte bunkerskostnader.