Miljøverndepartementet

Tilgjengelighet til kulturminner

Nyhet   •   feb 03, 2010 10:24 CET

Tilgjengelighet til kulturarven handler om bevissthet, kunnskap, kreativitet og balanse. Det er menneskene som definerer steder og bygninger som kulturminner. Derfor har kulturarven bare mening i møte med mennesker.

Riksantikvaren har ledet et nordisk prosjekt om tilgjengelighet til kulturarven. Prosjektet har hatt deltakere fra Danmark, Sverige, Island og Norge. Med støtte fra Nordisk ministerråd har prosjektet lagd en rapport om tilgjengelighet til kulturarven.

Det ideelle er selvsagt at alle skal kunne bruke hovedinngangen til en bygning, men noen ganger er det ikke mulig å få til gode løsninger uten samtidig å ødelegge de historiske kvalitetene ved bygningen. Da kan et alternativ være å bygge en ny universelt utformet inngang som alle kan bruke.

- For meg er det viktig at så mange som mulig får oppleve våre felles kulturminner. Universell utforming av og tilgjengelighet til kulturminner kan ofte være en utfordring. Da gjelder det å finne fram til gode løsninger til beste for flest mulig. Derfor er jeg glad for at Nordisk ministerråd og Riksantikvaren har kommet med denne rapporten. Her er mange gode eksempler å studere og lære av, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Les rapporten "Accessibility to Cultural Heritage" på Riksantikvarens nettsider (pdf)