Miljøverndepartementet

Tilpassing til eit klima i endring

Nyhet   •   nov 10, 2010 09:11 CET

Det norske samfunnet er sårbart for klimaendringar på ei rekkje område. For første gong gir eit regjeringsoppnemnt utval eit samla bilete av korleis konsekvensane av klimaendringane kan bli for norsk natur, samfunn og næringsliv, og kva vi bør gjere for å tilpasse oss.

Mandag 15. november overrekker utvalet si innstilling til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Pressa inviterast til å ta del på overrekkinga av rapporten, påfølgt av pressekonferanse og seminar.

Tid: Mandag 15. oktober kl 11.00
Stad: Månefisken, Sagveien 23, Oslo

Utvalsleiar Oddvar Flæte overleverer utgreiinga NOU 2010:10, Tilpassing til eit klima i endring, til statsråd Erik Solheim. Pressekonferanse og høve til separatintervju.

Kl. 12:00 – 15.30: Lanseringsseminar.

Stad: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo

Pressa inviterast til å ta del. Sjå vedlagt program for lanseringa av NOUen

Påmelding til

Pressekontaktar:

, kommunikasjonsrådgjevar, Miljøverndepartementet. Tlf 91 19 13 13

, informasjonsrådgjevar, CICERO Senter for klimaforskning. Tlf. 454 27 859

, leiar for sekretariatet til NOU Klimatilpassing. Tlf. 900 11 858