Utenriksdepartementet

Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid i 2012

Nyhet   •   nov 30, 2011 10:53 CET

Det er i utgangspunktet avsatt 5,5 millioner kroner til dette formålet i 2012.

Som et ledd i regjeringens aktive europapolitikk har departementet som mål å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale europapolitiske spørsmål. Det er også et mål å støtte norske miljøers nettverksbygging i Europa.

Tilskuddet går til frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle aktørers informasjonstiltak overfor norske målgrupper, slik som arrangering av kurs og seminarer, produksjon av informasjonsmateriell m.m. Videre kan det gis støtte til reisevirksomhet i forbindelse med deltagelse i nettverksbygging med andre europeiske aktører og arbeid med saksfelt der Norge samarbeider med EU.  

Ved spørsmål kontaktes Europapolitisk seksjon i UD på e-post: eller tlf. 23 95 05 08. 

Søknadsfrist: 12. januar 2012

S02 - Søknadsskjema for tiltak av begrenset omfang

Retningslinjer