Utenriksdepartementet

Tilskudd til utenrikspolitisk forskning og utvikling

Nyhet   •   nov 24, 2011 10:51 CET

Det er i utgangspunktet avsatt NOK 4,7 mill. til dette formålet i 2012. Av dette er to millioner avtalebundet.

Tilskuddet går til forskning og formidling av forskningsbasert kunnskap knyttet til utenrikspolitiske og utenriksøkonomiske spørsmål. Forskning om europeiske samarbeidsspørsmål vil bli prioritert i tråd med målsetningene i St. meld. nr. 23 (2005-2006) Om gjennomføring av europapolitikken. Potensielle tilskuddsmottakere er individuelle forskere og forskningsinstitusjoner.

Det forventes at forskningen resulterer i publikasjoner som gjøres offentlig tilgjengelig, samt at prosjektet inkluderer planer for gjennomføring av utadrettede tiltak som seminarer eller konferanser.

Ved spørsmål kontaktes UD, Europapolitisk seksjon, på e-post: .

Søknadsfrist: 9. februar 2012