Olje- og energidepartementet

Tiltak for økt utvinning på norsk sokkel

Nyhet   •   sep 23, 2010 09:53 CEST

 

Foto: Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mottar rapporten fra utvalgets leder, Knut Åm

Olje- og energidepartementet oppnevnte tidligere i år et ekspertutvalg som skulle foreslå tiltak for å øke utvinningen på norsk kontinentalsokkel. I dag mottok olje- og energiminister Terje Riis-Johansen rapporten med tiltakene. I rapporten foreslår utvalget 44 tiltak innenfor fem områder som utvalget ser på som kritiske for å få realisert potensialet for økt utvinning.

- Å få mer ut av feltene vil være en av de største utfordringene og mulighetene for både myndighetene og aktørene på norsk sokkel i tiden fremover. Hvordan vi skal klare dette vil bli en del av den kommende petroleumsmeldingen, sier statsråd Riis-Johansen.

Etter 40 år med petroleumsvirksomhet er ressurspotensialet fremdeles stort på norsk kontinentalsokkel. Det er oppnådd en høy utvinningsgrad, men med dagens planer vil likevel rundt halvparten av oljen bli liggende igjen i bakken etter at feltene er stengt ned. En økning i utvinningsgraden på ett prosentpoeng tilsvarer bruttoverdier på om lag 270 milliarder kroner.

- Vi skal nå sette oss ned for å vurdere tiltakene. Jeg håper og tror at dette arbeidet vil bidra positivt i fortsettelsen i vårt arbeid med økt utvinning, sier statsråd Riis-Johansen.

Les hele rapporten her