Ferd

Tobakk som kulturhistorie

Nyhet   •   nov 21, 2011 11:10 CET

Tiedemanns var en pionér i norsk reklame. For tiden viser Norsk Folkemuseum et utvalg av fabrikkens plakater fra 1920 til 1975, hentet fra ”Tiedemannssamlingen”, som museet har overtatt etter avtale med nå avdøde fabrikkeier Johan H. Andresen sr.

2500 gjenstander og 35 hyllemeter med fotos og reklamemateriell fra nedlagte Tiedemanns Tobaksfabrik: Det er en samling av betydelig kulturhistorisk verdi som Norsk Folkemuseum nå har fått overlevert. Det skjedde i henhold til en avtale fra 2010, inngått tolv år etter at Tiedemannsgruppen – i dag Ferd – solgte fabrikken til danske Skandinavisk Tobakskompagni, og dermed var ute av operativ tobakksvirksomhet.

Kulturbærere
Kan man si at tobakksreklame og gamle røykpakker er kulturbærere? Ja, naturligvis! En sigarett- eller tobakkspakke man tok ut av lommen tjue ganger om dagen måtte stå for noe. Og reklameplakatene for Tiedemanns produkter illustrerer godt den estetiske og symbolske tilleggsverdien som ble gitt de ulike merkene, sier førstekonservator Gjertrud Sæter. Hun har vært ansvarlig for utstillingen, som blir å se til ut på nyåret.

Bakgrunnen for at reklameplakatene er hentet frem er at museet vil markere overtagelsen av Tiedemannssamlingen. Den omfatter de fleste slags gjenstander som har vært knyttet til nytelse av tobakk ned gjennom tidene, som piper, pipebord, sigarettpakker, tobakkspakker, askebegre, snusdåser og sigarer. I tillegg er Tiedemanns pionérrolle i norsk reklame vel dokumentert, blant annet gjennom skilt, plakater, annonser og brosjyrer.

Reklamepionér
Tiedemanns var en av de første norske bedriftene som tok i bruk reklamefilm, og hadde også radioreklame på programmet gjennom 1920- og 30-årene, sier Gjertrud Sæter. Hun kan fortelle at en rekke kjente diktere og billedkunstnere ble engasjert som bidragsytere – fabrikken var opptatt av at markedsmateriellet skulle holde en høy standard.

I forbindelse med utstillingen har Norsk Folkemuseum lagt ut på YouTube filmen som ble produsert for J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik til 200-årsjubileet i 1978. Her får man en livlig gjennomgang av tobakkens kulturhistorie generelt og fabrikkens historie spesielt, alt satt inn i en videre sammenheng og krydret med glimt fra markedsføring såvel som arbeidsforhold og produksjon. Velkjente skuespillere og personligheter innenfor norsk kunst- og kulturhistorie står for presentasjonen, som har fått en både informativ og underholdende form.

Se filmen her