FN-sambandet

Togradersmålet fortsatt mulig

Nyhet   •   nov 29, 2011 14:24 CET

FNs utviklingsfond mener det fortsatt er mulig for verden å unngå mer enn to graders oppvarming av kloden. Men det haster.

Dager før FNs klimakonferanse startet i Durban, i Sør-Afrika, slapp FNs miljøprogram (UNEP) en ny rapport som viser hvordan verden kan nå det såkalte togradersmålet. Leder for FNs klimasekretariat (UNFCCC), Christiana Figueres understreker at det nå haster å kommet til enighet om en ny klimaavtale.

- Denne rapporten viser at de midlene vi bruker i kampen mot klimaendringene fortsatt er for små, men rapporten viser også at det er mulig for regjeringene å bygge bro mellom de målene de har satt seg, og det som må gjøres for at gjennomsnittstemperaturen på jorda ikke skal stige mer enn to grad, sier Figueres i en pressemelding.

Vedtatt i fjor

De menneskeskapt klimaendringene er allerede i gang. Spørsmålet er derfor ikke om klimaet blir varmere, men hvor mye varmere vi tillater at det blir.

Under fjorårets klimatoppmøte i Cancun i Mexico, vedtok verdens ledere at de vil hindre  at gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger mer enn to grader. En temperaturstigning på to grader er slett ikke uproblematisk, fastslår FNs klimapanel (IPCC), men om temperaturen stiger mer enn to grader, er det stor fare for at klimaendringene kommer helt ut av kontroll mener klimapanelet.

Dersom temperaturen stiger med mer enn to grader, kan vi få det forskerne kaller akselererende klimaendringer. Varmere vær vil kunne smelte tundraen, noe som vil frigi mer klimagasser, som igjen vil gjøre det varmer. Tilsvarende vil en oppvarming på tre grader kunne betyr slutten for verdens regnskoger, som da brenner ned.

Om regnskogen brenner ned vil den frigi store mengder CO2 som i dag er lagret i skogen, noe som igjen vil gjøre jorden enda varmer. Det finnes flere slike naturlige terskler, som er umulig å reversere om de først er satt i gang. Det er derfor det er så viktig å hindre at temperaturen ikke stiger med mer enn to grader, mener forskerne.

Nye tiltak

Men ifølge UNEP er det fremdeles håp. Landene har så langt lovet utslippskutt, men ikke nok. UNEPs nye rapport foreslår en rekke nye tiltak for hvordan verden kan nå togradersmålet. UNEP mener energiforbruket i rike land må ned. De fastslår også at det må tas i bruk mer fornybar energi, og at vi må bruke energien mer effektivt. På den måten kan man fase ut de fossile energikildene, kull, olje og gass, som fører til utslipp av klimagassen CO2.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon mener rapporten er særdeles viktig:

- UNEP sin rapport er helt vital i den globale kampen for å stanse farlige klimaendringer, sa Ban Ki-moon, da rapporten ble lansert.

- Rapporten viser at vi har mye å gjøre, både i forhold til ambisjoner og i konkret politikk. Men den viser også at gapet mellom løfter og handlinger fortsatt kan lukkes, om vi handler nå. Dette er en melding om håp, og en viktig vekker for handling, sa generalsekretæren.

Arbeidet med rapporten har brakt sammen 55 vitenskapsfolk og eksperter fra 28 ulike vitenskapsmiljø. Rapporten understreker betydningen av ”realistiske omlegginger” av energisektoren.

Durban

Ifølge rapporten må 28 prosent av verdens totale energiproduksjon komme fra energikilder som ikke er fossile, innen 2020. Til sammenlikning var andelen ikke-fossil energi 18,5 prosent i 2005.

Bioenergi må ifølge UNEP få en viktig plass i framtidens energisystemer, med en andel på 17 prosent innen 2020, opp fra 10,5 prosent i 2005. I tillegg mener UNEP at minst 9 prosent av energiforsyningen må komme fra nye energikilder som sol, vind og hydrogen.

- Tiden er kort, så vi må snarest optimalisere de virkemidlene vi har for hånden, sier klimasekretariatets leder Christiana Figueres.

- I Durban må regjeringene avgjøre den umiddelbare framtiden til Kyoto protokollen, definere den lange veien mot en global, bindende klima-avtale, laser det nye institusjonelle rammeverket som er vedtatt for å hjelpe fattige land å løse klimakrisen, og sette ut en kurs for hvordan man kan få finansiert klimatilpasning i fattige land, sier hun.

Forhandlingene i Durban startet mandag 28. november. Møtet varer fram til 11. desember.