Kunnskapsdepartementet

Tora Aasland besøkte romsenter i Japan

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:45 CET

Japan og Norge samarbeider på flere felt innenfor romforskning  og statsråden besøkte JAXA – det japanske romforskningssenetret i Tsukuba. Under sitt Japan-besøk ønsket statsråden å bli nærmere orientert om samarbeidet.

I dag er japanske forskere  aktive innenfor nordlysforskning. Japan er også med i EISCAT-samarbeidet der store radarantenner på Svalbard og i Nord-Skandinavia brukes til å kartlegge endringer i ionosfæren og jordas magnetfelt. I tillegg har Japan en forskningsstasjon i Ny Ålesund på Svalbard.
– Jeg er opptatt av at samarbeidet også kan føre til større utveksling av studenter og forskere innen dette forskningsfeltet, understreket statsråden.

I flere år har den japanske solsatellitten Hinode levert sine observasjonsdata til bakkestasjonen SvalSat. Informasjonen går videre til et datasenter ved Universitetet i Oslo som distribuerer måleresultatene videre til forskere over hele verden.

JAXA og Norsk Romsenter (Norwegian Space Center) undertegnet i september 2010 en overordnet avtale om samarbeid i rommet. Bakgrunnen for avtalen var at begge land ønsket å samordne og utvide det eksisterende og allerede gode samarbeidet innen romforskning. Også Kongsberg Satellite Services (KSAT) samarbeider med JAXA blant annet gjennom at KSATs bakkestasjoner mottar og videreformidler data fra japanske satellitter.

 

Fra venstre:  Direktør ved Norsk Romsenter, Bo Andersen, forsker ved Jaxa, statsråd Tora Aasland og direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallen.

 

Statsråden fikk grundig innføring i ulike rakettmodeller.