Kunnskapsdepartementet

Tora Aasland gratulerer bioenergiforskere

Nyhet   •   okt 11, 2010 09:28 CEST

Hittil har det vært vanskelig å omdanne cellulose til biodrivstoff raskt og effektivt nok. Derfor fremstilles biodrivstoff i dag ofte fra planter som kunne vært menneskeføde.

Men nå har forskere ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås oppdaget en ny type enzymer kan gjøre at produksjonen av biodrivstoff blir optimalisert. Det kan flytte produksjonen av biodrivstoff fra matplanter til mindre verdifull biomasse, som halm, hogstavfall og biprodukter fra matproduksjon.

De nye enzymene som har blitt oppdaget gjør at nedbryting og omdanningen av andre typer biomasse til biodrivstoff skjer svært effektivt.

- Jeg vil gratulerer alle som har bidratt til dette gjennombruddet, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland. Hun sier innsatsen innenfor klima- og energiforskning er blitt kraftig trappet opp, ikke minst på bakgrunn av den brede politiske enigheten som ble etablert gjennom klimaforliket.

 

Bilde: Statsråd Tora Aasland og tidligere landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen sammen med Vincent Eijsink, som har ledet forskergruppen ved UMB.

Les mer om saken på nettsidene til UMB