Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tora Aasland lanserte barnevernet.no

Nyhet   •   feb 14, 2011 13:12 CET

Barnevernet.no er en ny nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Nettstedet ble lansert med en markering på Høgskolen i Oslo i dag.

Målet er å øke kompetanse om barnevernet ved å sørge for enkel tilgang til oppdatert informasjon om barnevernet på ett sted. Målgruppen er både ansatte i statlig og kommunalt barnevern. Nettstedet vil også være en ressurs for journalister og studenter.

- Kunnskap gir bedre vern for barna. Da er det viktig at de som jobber med barna til daglig har tilstrekkelig ressurser og gode nok verktøy slik at de kan gi barna den hjelpen de trenger. Et nettsted som samler og gir oppdatert kunnskap om barnevernet vil være nyttig for mange. Derfor er jeg glad for å kunne presentere barnevernet.no i dag, sier Tora Aasland.

Nettressursen skal bidra til å styrke samhandlingen mellom kommunalt og statlig barnevern og medvirke til at alle arbeider ut fra felles mål og kunnskapsgrunnlag.
Barnevernet.no er utviklet av BUFdir i samarbeid med ansatte i barnevernet, interesseorganisasjoner og studenter. Det er også opprettet en referansegruppe bestående av KS, norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO), Norsk forsterhjemsforening, Landsforeningen for barnevernsbarn, Barneombudet, Ski barneverntjeneste og Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet.