Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Torstein Lalim ny prost i Nedre Romerike

Nyhet   •   sep 06, 2010 09:22 CEST

Administrerende direktør Torstein Lalim er i dag utnevnt til prost i Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme.

Torstein Lalim er 52 år og har vært administrerende direktør ved Diakonissehuset Lovisenberg siden 2005. Han avla teologisk embetseksamen høsten 1981 og praktisk-teologisk eksamen våren 1982. Lalim var marineprest i 1982 og fra 1983 til 1984 var han vikarprest i Bryn. Fra 1984 til 1988 var han sokneprest i Balsfjord. Fra 1988 til 2005 var han res. kap. i Bragernes og i perioder fungerende prost i Drammen.