Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Traineestillinger ikke det samme som midlertidige stillinger

Nyhet   •   feb 08, 2011 16:22 CET

- Regjeringen ønsker ikke å svekke stillingsvernet. Mer midlertidig ansettelse vil ikke styrke arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne sin stilling på arbeidsmarkedet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

- Statens traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne fremstilles av Høyre som om regjeringen nå tillater mer bruk av midlertidige stillinger. Dette er ikke riktig. Vi må skille mellom midlertidige ansettelser og egne opplæringsprogrammer for et begrenset antall personer, hvor arbeidsgiver forplikter seg til tett oppfølging av deltakerne, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Traineeprogrammet er et målrettet tiltak mot en gruppe som møter ekstra vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet. Regjeringen har i tre omganger gjennomført et traineeprogram for personer med høy utdanning og nedsatt funksjonsevne. Programmet tilbyr opplæring og bistand både til deltakerne og til de statlige arbeidsgiverne.

- De arbeidsgiverne som har vært med på programmet, melder tilbake at det var enklere å legge til rette for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne enn det de trodde. Programmet bidrar derfor til at statlige arbeidsgivere etter å ha deltatt i programmet, lettere ansetter personer med nedsatt funksjonsevne, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Deltakerne i programmet vil få verdifull arbeidserfaring, og delta i opplæringstiltak som skal bidra til at de kommer fort inn i jobben. De vil også få mentorstøtte og delta i nettverk med andre traineer.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet arbeider med et forslag for å få flere arbeidsgivere med i trainee-ordningen. I en høringsrunde ble det klart at det er nødvendig å ”gjerde inn” trainee-ordningen:

  • Arbeidsgiveren må delta på et sentralt organisert trainee-program.
  • Det skal ikke åpnes for at arbeidsgivere ut fra eget skjønn kan kalle stillingen en trainee-stilling.

- Disse forslagene er langt fra Høyres forslag om å øke midlertidige ansettelser generelt. Trainee-programmet kommer i tillegg til at statlige arbeidsgivere skal kalle inn kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne til intervju til ordinære stillinger og at de kan tilsette søkere med nedsatt funksjonsevne, også selv om det finnes bedre kvalifiserte søkere, sier Bjurstrøm.

Mer om traineeprogrammet