Hæren

Tre militære kjøretøy fra øvelse Cold Response innvolvert i trafikkulykke ved Skatval

Nyhet   •   feb 27, 2016 14:41 CET

Oppdatert pr 1430:

Ved 11 tiden lørdag den 27. februar var tre kjøretøy fra det amerikanske marinekorpset innvollvert i en trafikkulykke på E-6 ved Skatvol i Nord Trøndelag. Kjøretøyene er med i øvelse Cold Response 16, som foregår i området fra Værnes til Namskogan. I alt skal omlag 15000 soldater fra 14 nasjoner delta på storøvelsen.

Ulykken skjedde da en HUMWVE, en tungtransport og et bergingskjøretøy fikk problemer under dårlige kjøreforhold. For å unngå et alvorlig sammenstøt da det ene kjøretøyet fikk problemer, kjørte lastebilen ut av veien. Et møtende sivilt vogntog kjørte også ut, for å unngå alvorlig sammenstøt. Flere sivile kjøretøy var også innvollvert i ulykken, men det ble ikke registrert annet enn store skader på materiell. De sivile som var med i ulykken ble fraktet til legekontor for rutinemessig kontroll. 

Ulykkesstedet var innledningsvis uoversiktelig og det var lenge helt stengt på E-6. Omlag klokken 1200 ble det nordgående løpet åpnet. Under en time etterpå var begge filer åpne. Ulykken førte til utrykning fra alle sivile nødetater og det har gjennom hele håndteringen vært godt samarbeid mellom sivilt politi, militært politi og andre nødetater. Siden saken innvollverer flere sivile vil den bli etterforsket rutinemessig av Politiet. Det amerikanske forsvaret berger sine egne kjøretøy.

Den uoversiktelige situasjonen ble delvis skapt av en annen militær kolonne med kjøretøy som kom i motgående kjøreretning. Disse kjøretøyene ble innledningsvis instruert av militært politi til å stå i ro, for ikke å skape en mer uoversiktelig situasjon. Etter anvisning fra militært politi ble disse kjøretøyene også påført kjetting for den videre transporten. 

Veien er nå ryddet og fremkommeligheten skal være normal.
Kjøreforholdene er vanskelige i hele øvingsområdet, med snø, is og slaps i veibanen.
I dag er det mange militære kolonner på veiene og vi ber alle om å være varsomme langs veiene i hele Trøndelag.