Utenriksdepartementet

Tryggere blodoverføring med støtte fra Norge

Nyhet   •   feb 10, 2010 16:46 CET

Blodbanken i Ungarn vil med norsk støtte erstatte sitt papirbaserte sporingssystem med en nasjonal bloddatabase. Dette skal bidra til å hindre spredning av smittsomme sykdommer, bedre pasientsikkerheten og redusere kostnader.

Det nye elektroniske systemet opprettes i løpet av 2010. Dette vil bidra til å frigjøre ressurser ved seks regionale blodsentre og 17 lokale blodbanker, og øke effektiviteten i arbeidet med blodoverføringer.

Tungvint system
Oppgavene til den nasjonale blodforsyningstjenesten er å koordinere blodforsyningen, kvalitetssjekke blodet, distribuere og transportere blodprodukter, fungere som kontakt mellom blodbankene og sykehusene, samt utdanne medarbeidere og etterutdanne leger.

Hvert år gjennomføres det 450.000 bloddonasjoner i Ungarn som benyttes til om lag 800.000 blodoverføringer. Hittil har alle blodoverføringene blitt sporet ved hjelp av et papirbasert system da den nasjonale blodforsyningstjenesten og landets sykehus opererer med ulike IT-systemer.

Fra blodåre til blodåre
Med det nye datasystemet vil overføringen fra donor til pasientens kunne følges steg for steg. Sykehusene og blodbankene vil til enhver tid vil ha oversikt over hvor mye blod som er tilgjengelig, og det blir enklere å spore smittsomme sykdommer som aids, hiv, syfilis og hepatitt C og B. I perioden fra 2003 til 2005 var 1228 blodgivere smittet av enten syfilis, hiv og hepatitt C eller B. I samme periode ble det oppdaget 10 hiv-positive.

Norge støtter prosjektet med om lag 18 millioner kroner gjennom EØS-midlene. Målet er å bedre helsestandarden i Ungarn, i tråd med EUs lovgivning. Norges ambassadør til Ungarn, Siri Ellen Sletner, besøkte prosjektet i 2009.

- Det nye systemet vil frigjøre ressurser og øke effektiviteten med 50 prosent. Samtidig vil sykehus og blodbanker påse at alt blod som doneres blir brukt. Systemet vil være nyttig for både leger og pasienter, påpeker ambassadøren.

100 prosjekter i Ungarn
Blodbanksystemet er et av 100 prosjekter og fond som støttes i Ungarn, det nest største mottakerlandet i perioden 2004-2009.  EØS-midlene har som målsetning å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i det utvidete EØS-området. I Ungarn bidrar støtten blant annet til større fokus på miljø og klima, bedre helse blant barn og unge samt bevaring av viktige kulturminner. Integrering av minoriteter og utsatte grupper, og styrking av det sivile samfunn utgjør en viktig del av innsatsen. EØS-midlene bidrar også til økt kontakt og samarbeid mellom Ungarn og Norge på myndighetsnivå og gjennom ulike former for prosjektsamarbeid.

I september 2009 i fjor deltok Kronprinsparet på en erfaringskonferanse om EØS-midlene i Ungarn, og besøkte prosjekter som støttes.