Landbruks- og matdepartementet

Underskudd på storfekjøtt

Nyhet   •   nov 24, 2011 10:48 CET

I en fersk markedsprognose forventes det underdekning av storfe i 2012 på grunn av stor etterspørsel, mens det ventes betydelig overskudd av svinekjøtt. Tyske storfepriser er igjen på vei oppover.

Høyere engrossalg av storfekjøtt enn forventet betyr at underskuddet av storfe er oppjustert til 5 700 tonn for året 2011 i Totalmarked kjøtt og eggs novemberprognose. Underskuddet i år er i vesentlig grad blitt dekt av supplerende import,

Knapt med lam i 2011
Totalmarkeds novemberprognose viser at årets lammeslakting blir noe lavere enn forventet, og markedsregulator  anslår nå et underskudd på 400 tonn for 2011, mot tidligere forventninger om et overskudd på 100 tonn .

Mer gris neste år
På grunn av stor etterspørsel etter ribbe og svinekjøtt forøvrig, er det forventede overskuddet av gris i 2011 nedjustert til 2 500 tonn i Totalmarkeds prognose.

Mot balanse for fjørfe
Novemberprognosen viser at en venter et underskudd på 300 tonn kalkun i år. Etter flere år med overskudd i kalkunmarkedet bidrar underskuddet til å bygge ned lagrene. Engrossalget av kylling i 2011 ser ut til å bli noe høyere enn tidligere antatt. I novemberprognosen er derfor det forventede underskuddet av kylling i år oppjustert til 1 350 tonn. Som for kalkun, bidrar underdekningen til lagernedbygging.

Mer gris neste år På grunn av stor etterspørsel etter ribbe og svinekjøtt forøvrig, er det forventede overskuddet av gris i 2011 nedjustert til 2 500 tonn i Totalmarkeds prognose. (Foto: Matprat.no)

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).