PEDAB

Undersøkelse om svindel i virksomheten

Nyhet   •   jul 03, 2013 13:53 CEST

Attachmate har nylig foretatt en undersøkelse blant IT sjefer, som viser at risikoen er høy for at nye trender som sosiale medier, skytjenester og BYOD kan føre til økt svindel innad i bedriften. Dette baseres på at tilgang til bedriftsdata er dårlig kontrollert.


Noen resultater:

  • 44% ser på risikoen for industrisvindel som høy eller ekstrem høy
  • 75,5% ser på deling og overføring av sensitive data som den største trusselen
  • 37% har implementert systemer for bedriftssvindel
  • Blant de 37% som har implementert systemer for bedriftssvindel, har 53% i Europa
    regelmessig revisjon for å fange opp svindel.


Hva ser man etter i en løsning for å hindre svindel?

Deltakerne svarer at hele 66% fokuserer på identitet- og brukertilgang, mens 46% prioriterer risikohåndtering når de vurderer løsning for å hindre svindel internt.

Utifra resultatene fra undersøkelsen ser man at virksomheter er mer bevisst på risikoen for svindel i bedriften enn foregående år.

Se rapport om resultatene >>