Korus Nord

Ungdata - Nasjonale resultater 2014

Nyhet   •   aug 19, 2015 14:46 CEST

Det er ikke de ambisiøse ungdommene som sliter mest med psykiske helseplager, viser årets Ungdata-rapport. Det er tvert i mot de som er dårligst integrert i skolen, familien og på fritidsarenaen som er mest plaget.

Den nasjonale ungdatarapporten fra 2015 sammenstiller svar fra 110.000 ungdomsskoleelever i perioden 2012-2014. Den viser samme hovedtendens som tidligere år, at ungdom i Norge stort sett har det veldig bra, men at det er for mange som bekymrer seg mye og opplever stress og plager i hverdagen.

Rapporten setter særlig søkelyset på hva som kjennetegner de ungdommene som sliter mer psykisk enn andre ungdommer, og tallenes tale er ganske klar.