Landbruks- og matdepartementet

Unge bønder ga innspill til Brekk

Nyhet   •   nov 21, 2011 11:56 CET

Fem unge bønder, som var finalister til tittelen Årets unge bonde 2011 ga 16. november en rekke innspill til landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. De diskuterte blant annet grønn utdanning, rekruttering til bondeyrket, avløser- og tilskuddsordninger og andre tema knytta til det å være ung bonde i Norge i dag.

Landbruks- og matminister Brekk spurte de unge bøndene hvorfor de så bevisst har valgt sine yrker, og hvilke hindringer som møter unge i etableringsfasen og hvilken bistand de har fått underveis. Han utfordret også de unge bøndene på hvordan man kan styrke rekrutteringen til landbruksnæringen. De fem finalistene svarte friskt på landbruks- og matpolitikken med utgangspunkt i egne erfaringer.

Landbruksfaglig miljø viktig
Kandidatene til Årets unge bonde pekte alle på at det har stor betydning å ha et landbruksfaglig miljø rundt seg, og at støtte og kompetanse i lokalmiljøet har mye å si. Unge bønder i etableringsfasen møter ofte utfordringer knytta til permisjon og avløsning.

– Et godt miljø for faglig samarbeid og støtte er helt avgjørende, spesielt i en etableringsfase, sier Brekk.

Fra venstre: Markus Heiberg (28) fra Tana, Einar Kverneggen (29) fra Tynset, John Gaute Lunden (29) fra Reddal, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, Elisabeth Holand (31) fra Vestvågøy og Katrine Hesnes Jarnes (34) fra Grimstad. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Investeringsgrep for unge bønder
De unge bøndene pekte på flere områder som byr på utfordringer for ungdom som vil satse innen landbruksnæringen. Blant annet ble det foreslått rente- eller avdragsfrie lån på landbrukseiendommer for en gitt periode. Et annet forslag var å utvide perioden for noteringspris for norske jordbruksvarer til øvre prisgrense uten å utløse generell tollnedsettelse. Dette vil gi større mulighet for å få opp norsk produksjon uten å generere store kostnader for samfunnet, mente en av kandidatene. Investeringsfasen er den vanskeligste for mange unge bønder. Det koster å etablere seg og gjøre de nødvendige opprustninger av bygninger og materiell. En startpakke for unge bønder i form av fondsordninger ble foreslått.  Kjøp, salg og leie av melkekvote ble også nevnt som en svært prisdrivende faktor. Arealtilskudd ble også diskutert. Til slutt pekte kandidatene på at det er viktig å henge med i tiden og investere i ny landbruksteknologi som effektiviserer driften. 

– Vi må våge å være mer åpne for hvordan ny teknologi kan bidra til en bedre utvikling. Her har vi felles ansvar for å åpne opp landbruksdebatten, sier Brekk.

Landbruks- og matministeren understreket også betydningen av å få denne typen konkrete og friske innspill fra nettopp unge bønder og sa at han vil ta med seg innspillene i videre arbeid.

Utdanning og etterutdanning
De unge bøndene pekte på at det er få utdanningstilbud som kan gi grunnlag for generasjonsskifte, slik at foreldregenerasjonen (45-55 år) kan omskolere seg og gi plass til unge som vil satse innen landbruk. Nettbasert utdanning er ønskelig for både voksne og unge, spesielt i forbindelse med generasjonsskifte. Spesielt etterlyses nettbasert utdanning på høyere nivå. Det bør også være mulig med mer fleksible kryssløp mellom ulike typer videregående opplæring, ble det sagt.

Landbruks- og matminister Brekk mener det er viktig med gode naturbruksskoler, både private og offentlige.  – Vi har ikke flere naturbruksskoler i dag enn vi må ha, sier Brekk.

Både statsråden og de unge bøndene ga uttrykk for at de var fornøyde med møtet og dialogen. Det var enighet om at det er viktig med positiv innstilling og et felles ansvar for å snakke opp næringen. Som Brekk selv sa: -En kontinuerlig misfornøyd bonde selger ikke.