Landbruks- og matdepartementet

UPOV fulgte Brekks oppfordring

Nyhet   •   okt 27, 2010 09:24 CEST

Utviklingsfondet og Bonde- og Småbrukarlaget har med hjelp fra landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fått, fått observatørstatus i den internasjonale organisasjonen for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). De deltar gjennom internasjonale nettverksorganisasjoner de er medlemmer av.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har vært opptatt av at bondeorganisasjoner og ideelle organisasjoner som arbeider for bønders rettigheter skal få observatørstatus. Inntil nå har bare organisasjoner tilknyttet planteforedlingsindustrien oppnådd en slik status. I august i år oppfordret Brekk i et eget brev til UPOV å gi de to organisasjonene APBREBES (The Association for Plant Breeding for the Benefit) og ECVC (the European Coordination via Campesina)status som observatører i møtene. Det skjedde etter at UPOV først mente det ikke forelå tilstrekkelig dokumentasjon på organisasjonenes kompetanse med relevans for UPOV.

Søknadene om å få observatørstatus ble sendt i 2009. Hittil har kun organisasjoner med tilknytning til planteforedlingsindustrien observatørstatus i UPOV, og organisasjonen nølte med å innvilge søknaden.

- Jeg sendte derfor 19. august i år brev til UPOV-sekretariatet og uttrykte min støtte til de to organisasjonene, og jeg er nå svært fornøyd med utfallet av behandlingen av saken i UPOV denne uken, sier landbruks- og matminister Brekk.

Forsidebilde: Solsikke Foto: LMD