Landbruks- og matdepartementet

USA åpner for genmodifisert laks

Nyhet   •   sep 22, 2010 08:51 CEST

Det amerikanske Mattilsynet (USFDA) legger i dag fram høring om genmodifisert atlantisk oppdrettslaks.

Senter for matsikkerhet og ernæring (Centre for Food Safety and Applied Nutrition CFSAN) hos det amerikanske Mattilsynet (US Food and Drug Administration’s FDA) legger i dag fram et forslag om merking og markedsføring av genmodifisert atlantisk oppdretts-laks fra AquaBounty Technologies Inc. FDA har betegnet laksen som trygg både med hensyn til helse og miljø. I motsetning til hva amerikanske myndigheter har ment om merking av GMO tidligere, åpnes det nå for merking av produktet fra år 2012. En rekke forbruker-, miljø-, fiskeri- og dyrevelferdsorganisasjoner er imidlertid skeptiske til produktet. Høringsfristen i USA er satt til 22. november 2010.Det amerikanske Mattilsynet (USFDA) legger i dag fram høring om genmodifisert atlantisk oppdrettslaks. Foto: LMD

Ønsker strenge regler
Produksjonen av varer med genmodifisert innhold øker på verdensbasis. I EU ønskes det merking av matvarer med genmodifisert innhold. Per i dag foreligger det ingen søknader om genmodifisert laks i EU. I Norge er ingen genmodifiserte organsimer (GMO) godkjent for produksjon, og norske myndigheter vil fortsette med en restriktiv linje hva gjelder GMO. Landbruks- og matdepartementet legger derfor vekt på å støtte opp under og påvirke regelverksutviklingen i EU slik at en får minst mulig innblanding av GMO i tradisjonelt GMO-frie innsatsvarer.