Mattilsynet gammel

Utbrudd av E. coli O 103

Nyhet   •   des 01, 2009 16:40 CET

Folkehelseinstituttet har fått melding om seks tilfeller av infeksjon med samme bakteriestamme av E. coli O 103 siden september. Dette er ikke samme variant av E. coli O 103 som forårsaket utbruddet i 2006.

Denne varianten av bakterien er mindre aggressiv enn den som forårsaket utbruddet i 2006. Utbruddet nå er i mindre grad forbundet med alvorlig sykdom, melder Folkehelseinstituttet.

Pasientene er barn under ti år med unntak av en kvinne i 60-årene, og de er bosatt spredt over hele landet. Folkehelseinstituttet behandler nå dette som et nasjonalt utbrudd. Ingen av pasientene i det pågående bruddet har utviklet nyresykdommen HUS (hemolytisk-uremisk syndrom) og bakterien synes ikke å gi like alvorlig sykdom som enkelte andre varianter av O103.

Disse sykdomstilfellene har vært kjent og håndtert fortløpende og rutinemessig av Mattilsynet og kommunehelsetjenesten. Rutinemessig håndtering innebærer at kommuneoverlegene ber om bistand fra det lokale Mattilsynet i de respektive kommunene, til å intervjue pasienten eller pasientens foreldre, samt familiemedlemmer. I noen tilfeller tas det også ut prøver av matvarer som pasientene oppgis å ha spist i tiden før de ble syke. Intervjuskjemaene sendes nå til Folkehelseinstituttet, hvor de blir sammenlignet for om mulig å kunne danne en hypotese om smittekilden.

Mattilsynet vil bistå Folkehelseinstituttet i arbeidet med å kartlegge situasjonen for å finne mulige fellesnevnere. Hvis man får mistanke mot en mulig smittekilde under Mattilsynets forvaltningsområde, ligger ansvaret for oppklaringen innenfor matkjeden hos Mattilsynet.

Inntil da håndteres denne saken av Folkehelseinstituttet, men med bistand fra Mattilsynets distriktskontorer.

Se også lenker med nyttig informasjon til høyre på siden. Her finner du bl.a. mer om ansvarsfordelingen mellom Folkehelseinstituttet og Mattilsynet.