Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 41, 2010

Nyhet   •   okt 11, 2010 09:23 CEST

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalendaren på regjeringa.no.

Utanriksminister Jonas Gahr Støre

Måndag 11. oktober
Kl. 12.00–14.00:  Utanriksministeren har arbeidslunsj med utanriksminister Milan Roćen frå Montenegro. Stad: Parkvegen 45

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 12. oktober  
Kl. 08.15 – 09.45: Utanriksministeren deltek i Den utvida utanriks- og forsvarskomité (DUUFK) i Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00–10.30  Utanriksministeren møter eksekutivsekretær Tibor Toth i Organisasjonen for prøvestansavtalen (CTBTO). Stad: Radisson Blu, Holbergsgate.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.30–11.45: Utanriksministeren  deltek i opninga av konferansen om kjernefysisk nedrusting ”A Nuclear Weapon-Free World: Nuclear Disarmament Strategies, Non-proliferation and Export Control” på Radisson Blu.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 12.00–14.00: Utanriksministeren har arbeidslunsj med utanriksminister Kanat Saudabajev, Kasakhstan. Stad: Parkvegen 45

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 13. oktober
Kl. 11.00: Utanriksministeren tek i mot Koreas nye ambassadør.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 14. oktober
Utanriksministeren deltek på Natos ekstraordinære forsvars- og utanriksministermøte i Brussel.

Pressekontakt: Ambassadesekretær Kjetil Schie, mobil + 32 478 77 6399

Fredag 15. oktober
Kl. 13.00–15.00  Utanriksministeren deltek i statsministerens lunsj for Den sveitsiske konføderasjons president, Doris Leuthard. Stad: Parkvegen 45

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.10 – 15.55: Utanriksministeren møter Den sveitsiske konføderasjons president, Doris Leuthard. Stad: Parkvegen 45

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Måndag 11. oktober
Solheim annonserar eit nytt norsk filmfond for lokale filmproduksjonar i fattige land.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).

Solheim møter ein delegasjon frå næringslivet i Uruguay.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).

Fredag 15. oktober
Solheim møter professor Paul Collier på Norad sin fattigdomskonferanse om skatt og utvikling. Les meir om konferansen her.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).

Solheim deltek på Regnskogfondet sitt Amazonas-seminar. Les meir om seminaret her.

 

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).

Statssekretær Espen Barth Eide

Onsdag 13. oktober
Kl. 18.00–20.00: Statssekretær Barth Eide deltek i debatt arrangert av Atlanterhavskomiteen om Natos strategiske konsept. Stad: Nobelinstituttet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 14. oktober
Statssekretær Barth Eide deltek i Natos forsvars- og utanriksministermøte i Brussel.

Pressekontakt: Ambassadesekretær Kjetil Schie, mobil + 32 478 77 6399

Statssekretær Erik Lahnstein

Måndag 11. oktober
Kl. 10.00–12.30: Statssekretær Lahstein deltek på seminaret – ”Det nye nord – forskning, ressurser og forvaltning". Stad: Bergen Museum

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 13. oktober
Kl. 09.00–09.30: Statssekretær Lahnstein deltek i opninga av eit seminar om menneskehandel i regi av Austersjørådet (CBSS). Stad: Oslo Militære Samfund

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 15. oktober
Statssekretær Lahnstein deltek på NHOs regionseminar om EU og EØS-avtalen. Stad: Trondheim/Stjørdal

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Ingrid Fiskaa

Tysdag 12. oktober
Fiskaa held foredrag på Universitetet i Bergen om ulovlege pengestraumar, «Snu pengane, ta skurkane». Ho deltek òg i debatt om Afrika 50 år etter frigjeringa frå kolonimaktene, «Afrika 50 år og like blid?».

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).

Onsdag 13. oktober
Fiskaa held foredrag på NTNU i Trondheim om Afrika 50 år etter frigjeringa frå kolonimaktene, «Afrika 50 år og like blid?». Ho deltek òg i debatt om næringslivets samfunnsansvar og ulovlege pengestraumar.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).

Torsdag 14. oktober
Fiskaa møter andre statssekretærar frå Norden, Nederland, Irland og Storbritannia.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).

Fredag 15. oktober
Kl. 13.30: Fiskaa møter Guatemala sin ambassadør til Noreg.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD: 913 95 000 (ikkje SMS).