Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 46, 2010

Nyhet   •   nov 15, 2010 09:05 CET

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren på regjeringa.no

Utanriksminister Jonas Gahr Støre

Tysdag 16. november
Kl. 10.00-11.00: Utanriksminister Støre presenterer EU/EØS-utgreiinga. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00-15.30 Utanriksminister Støre møter Nikolai Makarov, russisk forsvarssjef. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.30-20.30: Utanriksminister Støre deltek  i debatt saman med utanriksminister Carl Bildt; ”EU som global aktør – Refleksprogrammet”, les meir. Stad: UIO SV Kjelleren

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kjetil Elsebutangen, mobil 99 02 49 03

Onsdag 17. november
Kl. 19.00–21.00: Utanriksminister Støre deltek i debatt i Samtiden. Sjå program på Litteraturhuset si nettside. Stad: Litteraturhuset

Pressekontakt: Underdirektør Ragnhild Imerslund, mobil 41 47 93 63

Fredag 19. og laurdag 20. november
Utanriksminister Støre deltek på Nato-toppmøte. Stad: Lisboa, Portugal

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Frode Andersen, mobil 91 72 20 22

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Måndag 15. november
Kl. 11.00–12.00: Miljø- og utviklingsministeren får overrakt utgreiinga om klimatilpassing i Noreg, NOU 2010:10, Tilpassing til eit klima i endring. Pressekonferanse og høve til separatintervju. Stad: Månefisken, Sagveien 23.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313

Tysdag 16. november
Kl. 11.00–12.30: Miljø- og utviklingsministeren har møte med stortingsrepresentantane frå Høgre, KrF og Venstre om oppfølgjing av klimaforliket. Stad: Miljøverndepartementet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313

Onsdag 17. november
Kl. 19.00: Miljø- og utviklingsministeren deltek i ein debatt om litteratur og politikk saman med forfattarane Vigdis Hjort og Line Baugstø. Stad: Litteraturhuset.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Torsdag 18. november
Kl. 11.30–12.00: Miljø- og utviklingsministeren har møte med Norwea  - Norsk vindkraftforening. Stad: Miljøverndepartementet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313

Statssekretær Espen Barth Eide

Tysdag 16. november
Kl. 14.00–14.45: Statssekretær Eide møter Pär Stenbäck, Røde Kors. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 17. november
Kl. 10.00–11.00: Statssekretær Eide møter Robert Matthews og Mariano Aguirre frå Norsk ressurssenter for fredsbygging, Noref. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.00–11.30: Statssekretær Eide møter generalsekretæren i Amnesty International, John Peder Egenæs. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00–14.30: Statssekretær Eide møter representantar frå det kviterussiske opposisjonspartiet Belarusian Christian Democracy (BCD). Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 20. november
Kl. 10.00 – 12.00 Statssekretær Eide deltek i ein paneldebatt om norsk og internasjonal våpenhandel - Globaliseringskonferansen. Stad: Folkets Hus, Torghjørnet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Erik Lahnstein

Tysdag 16. november
Kl. 11.00-11.45: Statssekretær Lahnstein møter Thomas Mirow, president i den europeiske utviklingsbanken (EBRD). Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: : Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 17. november
Kl. 11.00–12.00: Statssekretær Lahnstein deltek på EUs Conference on Human Rights. Stad: Håndverkeren

Pressekontakt:  Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingrid Fiskaa

Måndag 15. november
Kl. 10.00: Statssekretær Ingrid Fiskaa held eit foredrag om kapitalflukt og skatteparadiser. Stad: Bergen.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Tysdag 16. november
Kl. 08.00: Fiskaa held eit foredrag om utviklingspolitikk og linjer framover. Stad: Bistandsnemnda,  Arbinsgate 11, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Onsdag 17. november
Kl. 13.45: Fiskaa møter Ivor Jenkins og Sydney Masamvu i samband med lanseringa av ein rapport om Zimbabwe frå Institutt for demokrati i Sør-Afrika (Idasa). Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Fredag 19. november
Kl. 09.00: Fiskaa deltek i ein debatt om utvikling og rollen til ungdom på Globaliseringskonferansen. Les meir her. Stad: Folkets Hus, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 12.00: Fiskaa møter Jon O'Brien, presidenten frå den amerikanske organisasjonen Catholics for Choice. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).