Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 47, 2011

Nyhet   •   nov 21, 2011 11:24 CET

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Jonas Gahr Støre

Måndag 21. november  
Kl. 15.15: Utanriksministeren deltek på Arbeidarpartiets sentralstyremøte. Stad: Partikontoret, Youngstorget 2A.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Astrid Huitfeldt, mobil: 975 83 277.

Tysdag 22. november
Kl. 09.00: Utanriksminister Støre møter den finske riksdagens utanrikskomité. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.00: Utanriksminister Støre deltek i debatt om EU/EØS-utgreiinga. Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 13.00: Utanriksminister Støre svarer på ein interpellasjon frå stortingsrepresentant Laila Gustavsen om korleis Noreg kan bidra positivt til ein vidare demokratisk utvikling i Myanmar.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 16.15: Utanriksminister Støre deltek på møtet i Den utvida utanriks- og forsvarskomitéen (DUUFK). Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 24. november
Kl. 09:00: Utanriksministeren er hovedtalar under konferansen "Europe's Democratic Challenge", arrangert av  Arena som ein del av UiOs 200-årsjubileum. Sjå link. Stad: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 11.30: Utanriksminister Støre møter den palestinske statsministeren, Salam Fayyad. Stad: Parkveien 24. Eigen priv. til red. følgjer.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 25. november
Kl. 12.30: Utanriksminister Støre møter Shoaib Sultan frå Antirasistisk senter. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Søndag 27. november
Utanriksminister Støre deltek på Ted-talks i Genève - i regi av Den internasjonale Raude Kross-komiteen, ICRC. Sjå meir om arrangementet her

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Bjørn Jahnsen, mobil: 971 64 843.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Sundag 20. – laurdag 26. november
Miljø- og utviklingsministeren reiser saman med nærings- og handelsminister Trond Giske til Ghana, Angola og Mosambik. Ei av dei største norske næringslivsdelegasjonane nokon sinne i Afrika deltek på reisa. I Ghana vil Solheim opne Noregs nye ambassade i hovudstaden Accra. Les meir her.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ragnhild Simenstad (UD), mobil 917 17 459 (med på reisa) eller pressevakta for utviklingssaker: 913 95 000 (ikkje sms).

Statssekretær Gry Larsen

Tysdag 22. november  
Kl. 11.00: Statssekretær Larsen deltek på markeringa av St. meld. 40 om norsk humanitær bistand. Stad: Norads auditorium, Ruseløkkveien 26

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 23. november
Kl. 10.00: Statssekretær Larsen held innlegg på eit ope møte om kvinner, fred og tryggleik (1325-nettverket). Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 24. november
Kl. 09.30: Statssekretær Larsen møter Afghanistans flyktningeminister, Jamaher Anwary. Stad: Utanriksdepartementet 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 25. november
Kl. 12.30: Statssekretær Larsen deltek på eit møte med Shoaib Sultan frå Antirasistisk senter. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.


Statssekretær Erik Lahnstein

Onsdag 23. november
Kl. 13.00: Statssekretær Lahnstein møter Handelskampanjen. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Statssekretær Ingrid Fiskaa

Måndag 21. november
Kl. 14:00 Fiskaa møter Amina Mohammed, nestleiar i FN sitt miljøprogram (Unep). Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Tysdag 22. november
Kl. 13:00 Fiskaa møter Guatemala sin økonomiminister, Luis Velasquez. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Torsdag 24. november
Kl. 17:00 Fiskaa deltek på eit seminar om Etiopia i regi av Utviklingsfondet.  Stad: Miljøhuset i Grensen 9, Oslo, 6. Etasje

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).