Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 48, 2011

Nyhet   •   nov 28, 2011 10:35 CET

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Jonas Gahr Støre

Måndag 28. november  
Kl. 09.00: Utanriksminister Støre held innlegg på 20-årsmarkeringa for norske beredskapsstyrkar (Norcap). Sjå meir informasjon her. Stad: Hotell Continental

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 29. november
Kl. 08.00: Utanriksminister Jonas Gahr Støre møter Kosovos statsminister Hashim Thaçi. Besøket er ein gjenvisitt, og tema for møtet er samarbeid i justis- og utdanningssektoren samt andre bilaterale område. Støre og Thaçi møter pressa kl. 08.30 ved utanriksministerens kontor. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.00: Utanriksminister Støre deltek i debatten på Stortinget om Melding til Stortinget nr. 17 om Søraust-Europa og Melding til Storting nr. 25 om Eksportkontroll.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 13.00: Utanriksministeren svarar på ein interpellasjon frå stortingsrepresentant Bård Vegard Solhjell (SV) om avgjerdsgrunnlaget og grunngjevinga for norsk deltaking i Afghanistan.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 16.15: Utanriksministeren deltek på møte i Europautvalet på Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 19:00: Utanriksminister Støre held innlegget ”Idealist eller realist” på det siste arrangementet i Utanriksdepartementets refleksprosjekt-serie om Noreg i verden. Sjå link. Stad: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 30. november
Utanriksminister Støre er i London der han deltek på Amundsen/Scott-jubileet. Sjå eigen priv. til red

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Marte Lerberg Kopstad, 995 22 026.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Måndag 28. november
Kl. 09.00: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim møter ein utsending frå Sør-Sudans president Salva Kiir. Stad: Utanriksdepartementet

Presskontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 10.00: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltek på lanseringa av Verdsbanken sin rapport om likestilling og utvikling. Les meir og heile programmet her. Stad: Litteraturhuset

Presskontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 15.30: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim møter Johann Olav Koss.
Stad: Utanriksdepartementet

Presskontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Tysdag 29. november – torsdag 1. desember
Miljø- og utviklingsministeren deltek på konferansen om utvikling og bistand i Busan, Sør-Korea. Meir enn 150 land deltek på det internasjonale toppmøtet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Bæra: 916 72 042

Fredag 2. desember
Kl. 11.30: Miljø- og utviklingsministeren held innleiing på eit miniseminar som markerer norsk miljøsamarbeid med Vietnam. Stad: Utviklingshuset, Brynjulf Bulls plass 2.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg: 905 69 495

Kl. 12.30: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mottek underskrifter frå organisasjonen Inter Faith Rally. Stad: Utanriksdepartementet

Presskontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Statssekretær Gry Larsen

Måndag 28. og tysdag 29. november
Statssekretær Larsen deltek på justisministerkongressen "From the Moratorium to the Abolition of the Death Penalty - No Justice without Life” i Roma. Kongressen arrangerast av organisasjonen Community of Sant’Egidio. I tillegg til deltaking på kongressen blir det også eit møte med FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) måndag kveld og eit møte med FNs matvareprogram (WFP) tysdag ettermiddag

Pressekontakt: Seniorrådgjevar Trine Heimerback, 906 12 113.

Fredag 2. desember
Kl. 09.00: Statssekretær Larsen har møte med ein parlamentskomite frå Sør-Afrika. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Erik Lahnstein

Måndag 28. november
Kl. 16.20: Statssekretær Lahnstein held innlegg på nordområdeseminaret ”The High North – Infrastructure and Industrial Development” på Voksenåsen Hotell.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 29. desember
Kl. 12.00: Statssekretær Lahnstein har møte med partane i arbeidslivet. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 30. november
Kl. 16.00: Statssekretær Lahnstein deltek på høstmøtet i samarbeidsforumet for Innovasjon Norge. Stad: Radisson Blu Hotell, Gardermoen.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 1. desember
Statssekretær Lahnstein deltek på Nordområdeutvalets møte i Tromsø.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 2. desember
Statssekretær Lahnstein deltek på Nordområdedagen 2012 i Stavanger. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Ingrid Fiskaa

Måndag 28. november
Kl. 10.00: Statssekretær Ingrid Fiskaa deltek på lanseringa av Verdsbanken sin rapport om likestilling og utvikling. Les meir og heile programmet her. Stad: Litteraturhuset

Presskontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 14.00: Statssekretær Ingrid Fiskaa deltek på ein konferanse som markerer at Norcap si beredskapsordning er 20 år. Sjå meir informasjon her. Stad: Hotell Continental

Presskontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).