Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 50, 2009

Nyhet   •   des 04, 2009 12:53 CET

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert jamleg kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Jonas Gahr Støre

Måndag 7. desember
Utanriksminister Støre er i Madrid i samband med at Spania tek over formannskapet i EU.

Pressekontakt: Avdelingsdirektør Torgeir Larsen, mobil: 916 12 948.

Tysdag 8. desember
Kl. 09.00: Utanriksminister Støre held innlegg på lanseringa av Flyktninghjelpas nye klimarapport. Stad: Grensen 17.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 15.30: Utanriksminister Støre møter Henry Siegman frå US Middle East Project og Mariano Aguirre frå Norsk senter for fredsbygging. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 9. desember
Kl. 11.00: Utanriksminister Støre møter Tim Evans i WHO (Verdas helseorganisasjon). Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 10. desember
Kl. 13.00: Utanriksminister Støre deltek under utdelinga av Nobels fredspris. Stad: Oslo Rådhus.

Kl. 18.30: Utanriksminister Støre deltek på Nobel-banketten. Stad: Grand Hotell.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef  Bjørn Jahnsen, mobil: 971 64 843.

Fredag 11. desember
Kl. 12.30: Utanriksminister Støre deltek på Kongens julelunsj på Slottet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim – veke 50

Måndag 7. desember
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er til stades i Stortinget under handsaminga av budsjettet til Miljøverndepartementet for 2010.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg (MD), mobil: 905 69 495.

Miljø- og utviklingsministeren opnar Bellona sin paviljong på Rådhusplassen i København i samband med klimatoppmøtet.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg (MD), mobil: 905 69 495.

Tysdag 8. desember
Miljø- og utviklingsministeren møter Erling Lorentzen.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Miljø- og utviklingsministeren deltek på lunsj saman med ambassadørar frå EU-landa.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Onsdag 9. desember
Miljø- og utviklingsministeren møter oppfinnaren Jon Bøhmer.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Miljø- og utviklingsministeren er til stades i Stortinget under handsaminga av budsjettet til Utanriksdepartementet for 2010.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Torsdag 10. desember
Miljø- og utviklingsministeren deltek på festen til Barnas fredspris i samband med utdelinga av Nobels fredspris.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Miljø –og utviklingsministeren er til stades på Nobel-seremonien i Oslo rådhus.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Fredag 11. desember
Miljø- og utviklingsministeren møter direktøren i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Statssekretær Elisabeth Walaas

Søndag 6.– måndag 7. desember
Statssekretær Walaas er i Moskva for politiske samtalar.

Pressekontakt: Underdirektør Anne-Kirsti Wendel Karlsen, mobil: 416 62 827.

Torsdag 10. desember
Kl. 13.00: Statssekretær Walaas er til stades under utdelinga av Nobels Fredspris. Stad: Oslo Rådhus.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Gry Larsen

Måndag 7.– onsdag 9. desember
Statssekretær Larsen er i New York. Her skal ho blant anna tale til FNs generalforsamling om humanitære spørsmål samt delta på CERF-konferansen (FNs sentrale naudhjelpsfond).

Pressekontakt: Underdirektør Ragnhild Imerslund, mobil: 414 79 363.

Torsdag 10. desember
Kl. 12.00: Statssekretær Larsen er til stades under utdelinga av Nobels fredspris. Oslo Rådhus.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Bjørn Jahnsen, mobil: 971 64 843.

Statssekretær for utviklingssaker Ingrid Fiskaa

Måndag 7. desember
Kl. 14.00: Statssekretær Ingrid Fiskaa innleiar på seminaret i samband med Film frå Sør-festivalen. Stad: Vika kino.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.