Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 9, 2011

Nyhet   •   feb 28, 2011 09:38 CET

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren på regjeringa.no

Utanriksminister Jonas Gahr Støre

Måndag 28. februar
Utanriksminister Støre held innlegg i FNs menneskerettsråd.
Stad: Genève, Sveits

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Frode Andersen, mobil: 917 22 022

Fredag 4. mars
Kl. 20.00- 21.30  Utanriksminister Støre har middag med Michel Barnier, EU kommissær for det indre marked
Stad: Statholdergaarden

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 5. mars
Kl. 10.30 – 11.30  Utanriksminister Støre møter styret i Statoil
Stad:  Lysebu hotell

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tysdag 1. mars
Kl. 10.30: Solheim møter Kjell Magne Bondevik frå Oslosenteret for å snakke om prosjektet «Religion og utvikling».
Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Ragnhild H. Simenstad (UD), mobil 917 17 459.

Onsdag 2. mars
Kl. 10.00: Solheim deltek på den store konferansen om nasjonalparkar.
Stad: Røros hotell.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil 952 44 674.

Torsdag 3. – fredag 4. mars
Solheim besøkjer Washington D.C. for politiske samtalar.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Ragnhild H. Simenstad (UD), mobil 917 17 459 (med på reisa).

Statssekretær Espen Barth Eide

Måndag 28. februar
Kl. 15.00 – 16.00  Statssekretær Eide møter styret i Kongsberggruppa
Stad:  Håkon 7. gate 10

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 3. mars
Statssekretær Eide deltek i Forum for religion og utanrikspolitikk
Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Erik Lahnstein

Tysdag 1. mars
Statssekretær Lahnstein har møter i WTO og møter også Høgkommissær for menneskeretter Navanethem Pillay.
Stad: Genève, Sveits

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 2. mars
Statssekretær Lahnstein held innleiinga på Østlandssamarbeidets kontaktutval
Stad: Galleriet v. Oslo S

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingrid Fiskaa

Måndag 28. februar
Fiskaa møter Kirkens Nødhjelp.
Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Tysdag 1. mars
Fiskaa møter Redd Barna.
Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Onsdag 2. – torsdag 3. mars
Fiskaa deltek på møter i initiativet for openheit rundt olje, gass og gruvedrift, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Stad: Paris.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).