Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementets program veke 45

Nyhet   •   nov 05, 2010 16:19 CET

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalendaren på regjeringa.no.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Måndag 8. november
Kl. 08.30: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim innleiar på konferansen «Green Economy – why should the developing world embrace it?». Stad: Felix konferansesenter.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Andreas Keus (MD), mobil 950 72 023.

Kl. 09.30: Solheim møter kristne organisasjonar for å opne seminar om religion og utvikling. Les meir her. Stad: Kulturkyrkja Jacob, Hausmannsgate 14, Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ragnhild Simenstad (UD), mobil 917 17 459.

Tysdag 9. november
Kl. 09.30: Solheim får overrekt den offentlege rapporten ”Eit Noreg utan miljøgifter”. Stad: Steen & Strøm Magasin, Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Andreas Keus (MD), mobil 950 72 023.

Kl. 11.15: Solheim møter Ian Martin, tidlegare spesialutsending for FN til Nepal.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 12.00: Solheim møter organisasjonar og personar som er engasjert i Pakistan.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ragnhild Simenstad (UD), mobil 917 17 459.

Onsdag 10. november
Kl. 09.00: Solheim held innlegg på Kjemikaliedagane. Stad: Thon Hotel Bristol, Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil 952 44 674.

Kl. 10.00: Solheim opnar seminaret om kapital og utvikling. Kan vi auke openheita, skatten og investeringane i fattige land samtidig? Les meir her. Stad: Litteraturhuset.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Torsdag 11. november
Kl. 09.00: Solheim deltek på seminaret om korleis Noreg kan påverke undertrykkande regime. Les meir her. Stad: Litteraturhuset.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 10.00: Solheim deltek på haustkonferansen til miljøvernsjefane i norske fylker. Stad: Thon Hotel Bristol

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil 952 44 674.

Fredag 12. november
Kl. 09.30: Solheim møter Panchakulasingam Kandiah, leiar av landsrådet for tamilar (NCET).

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 13.30: Solheim orienterar Stortinget sin delegasjon til klimaforhandlingane i Cancun. Stad: Miljøverndepartementet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313.

Statssekretær Espen Barth Eide

Måndag 8.- onsdag 10. november
Statssekretær Eide er i Laos.

Pressekontakt: Rådgjevar Jannicke Graatrud, mobil 47 25 96 87

Statssekretær Erik Lahnstein

Onsdag 10. – torsdag 11. november
Statssekretær Lahnstein deltek i Forskningsrådets konferanse om nordområdene. Stad: Tromsø

Pressekontakt: : Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær  Lahnstein deltek på Nordisk-baltisk statssekretærsamling. Stad: Riga, Latvia

Pressekontakt: : Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingrid Fiskaa

Måndag 8. november
Kl. 10.00: Statssekretær Ingrid Fiskaa deltek i debatt om utviklingssamarbeidet med Etiopia. Les meir her. Stad: Litteraturhuset.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 12.00: Fiskaa lanserar ein ny rapport om politiske fredsoperasjonar. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Tysdag 9. november
Kl. 13.30: Fiskaa møter Mimeta, Senter for kultur og utvikling. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Torsdag 11. november
Fiskaa deltek på den internasjonale konferansen i Tynset. Temaet er sør i nord - global tenking og handling. Les meir her i (pdf). Stad: Kulturhuset, Tynset.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).