Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementets program veke 48

Nyhet   •   nov 29, 2010 09:30 CET

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren på regjeringa.no

Utanriksminister Jonas Gahr Støre

Måndag 29. november
Utanriksminister Støre er i London for bilaterale samtalar.

 

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Tarjei Skirbekk, mobil 95 81 64 64

Onsdag 1. desember – torsdag 2. desember
Utanriksminister Støre deltek på  OSSEs toppmøte. Stad: Astana, Kasakhstan

Pressekontakt: Seniorrådgjevar Jørn Gloslie, mobil 99 30 94 11

 

Fredag 3. desember
Kl. 14.30–15.00 Utanriksminister Støre møter IGADs spesialrådgjevar for Sudan, Lissane Yohannes.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Måndag 29. november
Kl. 18.00: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltek på kåringa av beste miljøprosjekt i regi av BBC. Stad: Opptak i Amsterdam. Programmet blir sendt på BBC World helga 4.-5. desember.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg (MD), mobil 905 69 495.

Onsdag 1. desember
Kl. 14.00-15.00: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim får presentert Verdsbankens rapport om førebygging av naturkatastrofar og humanitære kriser. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Torsdag 2. desember
Kl. 09.30-10.00: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim held ei pressebriefing om dei komande klimaforhandlingane i Cancun, Mexico. Stad: Miljøverndepartementet.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg (MD), mobil 905 69 495.

Kl. 10.00-12.00: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen held seminar om villaks og oppdrettslaks. Seminaret er opent for pressa. Stad: Riksantikvaren.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg (MD), mobil 905 69 495.

Lørdag 4. desember
Kl. 21.40: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltek på TV2s artistgalla til inntekt for Leger uten grenser.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen, mobil 481 53 748.

Statssekretær Espen Barth Eide

Måndag 29. november
Kl. 09.30–11.30 Statssekretær Eide har møte med den russiske viseutanriksministeren Vladimir Titov. Stad: Utanriksdepartementet

Kl. 11.30–12.30 Statssekretær Eide er vert for lunsj for viseutanriksminister Titov.
Stad: Stattholdergården, Rådhusgata 11

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 1. – fredag 3. desember
Statssekretær Eide deltek i People’s European Socialists (PES) Council. Stad: Warszawa,  Polen

Statssekretær Erik Lahnstein

Tysdag 30. november
Statssekretær Lahnstein held innlegg på NHO-seminar (regionalt). Stad: Tromsø

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 2. desember
Kl. 10.00–17.00 Statssekretær Lahnstein deltek på Europapolitisk Forum. Stad: Gardermoen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingrid Fiskaa

Mandag 29. november – onsdag 1. desember
Statssekretær Ingrid Fiskaa besøkjer Tanzania saman med kjendislærar Håvard Tjora. Hovudfokus er skole og utdanning. Les meir her.

Pressekontakt: Fungerande informasjonssjef Trine Jøranli Eskedal, mobil 415 21 639.