GS1 Norway

Uten RFID - ingen omnikanal

Nyhet   •   jul 01, 2016 12:04 CEST

Retail director Hans Petter Hübert i Moods of Norway:

- Rart at ikke flere i nordisk motebransje har tatt i bruk RFID

Moods of Norway har nå gjennomført det største RFID-prosjektet i den nordiske tekstilbransjen, og har kommet desidert lengst med å få dette systemet implementert i sine brandstores og verdikjede for øvrig.


Pilotprosjektet som ble en økonomisk suksess

I januar 2014 igangsatte Moods of Norway et RFID-pilotprosjekt i to av butikkene sine, i Oslo og Stryn. Dette omfattet RFID-merking av to varekategorier, dresser og skjorter til herrer. Resultatene derfra var så oppsiktsvekkende gode at ledelsen etterpå bestemte seg for å innføre RFID for fullt i alle Moods of Norways butikker.

- Vi hadde en fantastisk vekst på de to pilotkategoriene i begge butikkene, smiler Hans Petter Hübert, retail director i Moods of Norway. - Denne lå milevis over de andre butikkene våre. Så tallene derfra var klokkeklare.

Skanning av klær
De ansatte er unisont positive til at RFID er innført i alle Moods of Norways butikker.

Han forklarer denne veksten med at de to butikkene ved hjelp av RFID fikk bedre kontroll med varebeholdningen. Dermed ble suppleringen fra hovedlageret også mer korrekt. Dette fordi feil beholdningsdata i butikk ofte fører til feilsuppleringer fra lageret; med uheldige situasjoner som utsolgte varer eller overbeholdning som resultat. Ved bedre styring kan varebeholdningen i butikkene reduseres. Samtidig øker servicegraden, fordi det oppstår færre utsolgt-situasjoner.

- Dette skjedde også her. Pilotbutikkene solgte også mer av produktene uten RFID-merking, sammenlignet med de andre Moods of Norway butikkene, opplyser Hübert. - Jeg tror årsaken er at betjeningen liker å ha full kontroll på varebeholdningen, og at de liker at vi er langt fremme med å ta i bruk ny teknologi. Dermed oppfattes RFID som positivt. Våre ansatte er i alle fall unisont positive til at vi nå har innført RFID i alle butikkene våre.

- I den forbindelse må jeg få berømme butikksjefene og de butikkansatte, tilføyer han. - De tok dette seriøst fra dag én og stod virkelig på. Uten deres innsats hadde vi aldri klart å få gjennomført dette prosjektet. Det samme gjelder forøvrig de ansatte på kontoret her, som hele tiden sørget for tett oppfølging av butikkene.

Varetelling unnagjort på 1 time, mot 30 timer tidligere

Trygt å ha GS1 Norway som partner i RFID-satsingen

- Med en slik håndholdt RFID-leser gjør vi unna vare-
tellingen i løpet av en times tid og får full oppdatering
av varebeholdningen en gang i uken. Dette er en radikal
forbedring fra å bruke 30 timer på manuell telling hvert
kvartal, konstaterer Hans Petter Hübert.

I dag er over 90 prosent av kolleksjonen til Moods of Norway merket med RFID-brikker. Dermed kan varene telles ved at de butikkansatte bruker en håndholdt RFID-leser som sveipes rundt i butikken.

- Å gjøre unna varetellingen i løpet av en times tid og få full oppdatering av varebeholdningen en gang i uken, er en radikal forbedring fra å bruke 30 timer på manuell telling hvert kvartal, fastslår Hübert. - Dessuten blir datakvaliteten bedre. Forskning viser nemlig at varetelling med RFID er mye mer presis enn manuelle tellinger. Vi trodde tidligere at manuell varetelling ga 100 prosent kontroll på beholdningen. Men det stemmer ikke: På grunn av feiltelling ligger den bare på rundt 90 prosent. Med RFID oppnår vi tett opp mot 100 prosent nøyaktighet, og vi får resultatene på bordet hver uke.

Han tilføyer at gjennomsnittlig beholdningskvalitet i bransjen er under 70 prosent. Det betyr at butikkene mangler kontroll over minst 30 prosent av varene sine mesteparten av tiden. Men etter innføringen av RFID kan de butikkansatte nå stole på at beholdningstallene deres er korrekte. De trenger ikke lenger gå inn på lageret for å lete når en kunde ikke finner klesplagget i sin størrelse. Nå kan de raskt se av dataskjermen om de har den aktuelle størrelsen inne eller ikke.

Målrettede tiltak for varesikring

Moods of Norway har allerede stor nytte av informasjonen som RFID gir med tanke på varesikring. Nå mottar de informasjon hver uke om hva som er blitt borte hvor, og kan sette inn målrettede tiltak. RFID-systemet inneholder også alarmfunksjonalitet som kan benyttes i tillegg til, eller i stedet for, de tradisjonelle hardtag alarmbrikkene. Her vurderes også ulike merkesystemer ved siden av dagens merking, for eksempel innsydde RFID-brikker.

Når det gjelder internt svinn, er ikke dette noe stort problem i bedriften. Likevel er det naivt å se bort fra det. Men med nær 100 prosent kvalitet i beholdningstallene etterlates det veldig lite spillerom for utro ansatte.

Få feil fra produsentene

Hübert tilstår at han var litt nervøs før vårsesongen startet i 2015. Dette var nemlig første sesong med RFID source tagging på nesten hele Moods of Norways kolleksjon, det vil si at RFID-brikkene påsettes plaggene i fabrikken der de blir produsert. Bare de færreste av produsentene deres hadde erfaring med RFID på forhånd.

- Men det gikk helt fint, smiler han. - Det oppstod selvsagt noen småfeil og feilmerking, men slik har det alltid vært.

Den groveste feilen gjorde en leverandør som hadde mistet 200 RFID-brikker. Siden de ikke forstod hva hensikten med disse var, trykket de like godt opp vanlige papiretiketter og merket produktene med dem isteden. De håpet vel at ingen skulle merke det ...

- Ved hjelp av RFID oppdager vi uoverensstemmelser lettere og raskere enn før, sier Hübert. - Dette har en oppdragende effekt på leverandørene våre, nå som de innser hvor god kontroll vi har fått på leveransene fra dem.

Nytt RFID-verktøy som gir enda bedre oversikt

Neste steg for Moods of Norway er å utstyre butikkene med en RFID-basert suppleringsløsning. Denne løsningen gjør at betjeningen til en hver tid har oversikt over varebeholdningen, både i butikken og på baklageret.

- Uten RFID må betjeningen først gå rundt i butikken å lete etter varen som mangler, for så å gå ut på lageret og sjekke om den ligger der, sier Hübert. - Det RFID-suppleringsverktøyet vi innfører nå, teller beholdningen på baklageret og butikkgulvet separat. Dermed kan betjeningen når som helst ta ut suppleringslister med de varene som finnes på lageret, men mangler i butikken.

Fremtidig satsing: Beholdningsoversikt i sann tid

Moods of Norway har sommeren 2015 testet ut fastmonterte antenner i en av butikkene sine. Målet med et slikt system er at det skal gi beholdningsdata i sanntid, uten at det kreves ekstra arbeidsinnsats fra betjeningen. I tillegg gir systemet raskt oversikt over hvor i butikken en vare befinner seg.

- Det gjenstår en del arbeid før dette er klart til utrulling, men det er spennende å ha en av svært få butikker world-wide som jobber med slikt som dette, sier Hübert. - Og fremtiden er definitivt handsfree!

Tellere i prøverommene

Moods of Norway er også i ferd med å teste en spennende prøveromsløsning. Dette går ut på at de skal installere tellere i prøverommene sine, som registrerer hvor mange ganger et produkt blir tatt med inn dit. Så blir dette målt opp mot hvor godt produktet selger.

- Har et klesplagg for eksempel vært i prøverommet 1000 ganger, mens vi bare har solgt to av det, da kan vi konkludere med at plagget er populært, men at et eller annet gjør at det ikke selger, forklarer Hübert. - Dette er selvsagt meget nyttig informasjon for designerne våre.

Et slikt oppsett kan også benyttes til ulike skjermløsninger i prøverommene. Derfra kan kundene kommunisere med de ansatte, og slipper da å gå ut av prøverommet når de for eksempel vil ha fatt i en annen størrelse.

Styring av hele verdikjeden fra fabrikk til butikk

Som nevnt, har Moods of Norways RFID-satsing først og fremst vært basert på å få kontroll over hva som skjer med varene i butikk. Nå er de imidlertid i full gang med å teste RFID på hovedlageret sitt i Stryn. De ønsker å bruke RFID hele veien, fra de mottar varene fra leverandørene, distribuerer dem videre ut til butikkene og til de returneres til Stryn etter sesongslutt. Hübert regner å ha dette i drift i løpet av 2016.

Produsenter og leverandører vil komme etter

Frem til nå, har også det internasjonale fokuset på RFID vært rettet mot butikk. Men det vil overraske Hübert om ikke proffe leverandører og produsenter også snart ser nytten av bruke dette systemet. For RFID er et nyttig hjelpemiddel til å forsikre seg om at leveransene deres er 100 prosent riktige i henhold til ordrene.

- Den enkleste måten for produsentene å sjekke dette på, er å ta i bruk virkemidlene i RFID-brikkene som de selv monterer på plaggene, sier han. - Alt de trenger å skaffe seg i tillegg, er en RFID-leser med en enkel software-løsning.

Uten RFID - ingen omnikanal

Moods of Norway har egen nettbutikk for kolleksjonen sin. Frem til mai 2015 ble alle innkomne bestillinger derfra effektuert fra lageret i Stryn. Ulempen var at jo lenger ut i sesongen de kom, jo tommere ble lageret. Dermed ble mange av varene utsolgt i nettbutikken, mens produktene fremdeles fantes ute i butikkene.

- Takket være RFID har vi nå god kontroll på butikklagrene, og har derfor kunnet åpne disse mot web-kundene våre, opplyser Hübert. - Dette har vært en heidundrende suksess. Nå blir 25 prosent av ordrene våre i nettbutikken effektuert fra butikkene. Uten RFID hadde ikke dette vært mulig, i alle fall ikke uten å skuffe mange kunder, for vi kunne da risikere å selge dem produkter vi ikke hadde inne. Foreløpig skjer all levering via post, men neste skritt er at kundene også kan komme innom butikken og hente varene de har bestilt.

Utmerket samarbeid med GS1 Norway

Ønsket om å forbedre og effektivisere vareflyten ut til Moods of Norways butikker, var det som gjorde RFID-systemet fristende for Hans Petter Hübert og hans kolleger.


- Det føles trygt å ha GS1 som partner i RFID-satsingen
vår, sier retail director Hans Petter Hübert i
Moods of Norway.

- Men vi var noviser på dette, og måtte søke hjelp utenfra, innrømmer han. - Dermed kom vi i kontakt med GS1 Norway og Anders Askevold der, og i dag har vi et nært og tett samarbeid med dem. Det føles trygt å ha GS1 som partner i RFID-satsingen vår. GS1 har stor og verdifull kompetanse på dette området, og et imponerende nettverk i tillegg. I denne verdenen skjer det stadig mye nytt, og GS1 er flinke til å oppdatere oss. De har også bygget opp et utmerket Smart Centre i lokalene sine, hvor du kan få demonstrert de ulike prosessene og teste forskjellig utstyr.

- GS1 har oversikt over internasjonale konferanser, prosjekter og aktuelle interessante aktører over hele verden, fortsetter Hübert. - Takket være dem har vi nå god kontroll på hva som rører seg i RFID-sammenheng. Sammen med GS1 deltar vi på nettverksmøter i Norge og i utlandet, og jeg får invitasjoner til RFID-konferanser rundt omkring i hele verden.

- Vi har også et nært samarbeid med det nederlanske selskapet Nedap og deres norske implementeringspartner, Infratek. Deres RFID-løsning er utrolig enkel å komme i gang med, og gir verdi veldig raskt, tilføyer han. - Løsningen krever svært lite opplæring, og investeringene holdes på et lavt nivå, takket være deres smidige, app-baserte butikkløsning og den sentrale cloud-løsningen for oppfølgingen vår fra hovedkontoret.

- Det har virkelig vært morsomt og lærerikt å få være med på denne prosessen. Men jeg må si jeg er overrasket over at ikke flere av de større aktørene her hjemme og i Norden forøvrig har fått øynene opp for nytten og fordelene med RFID. Foreløpig er det mest frittstående butikker og mindre kjeder som har tatt i bruk RFID i Norge. Men vi får vel tro at de større kommer etter hvert, slik trenden er rundt omkring i resten av verden, avslutter Hans Petter Hübert tankefullt.