Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet og Berserk

Nyhet   •   feb 28, 2011 09:56 CET

Utenriksdepartementet (UD) har mottatt flere henvendelser om skipet Berserk som er savnet i Sørishavet. Vi har stor forståelse for at denne situasjonen er en enorm påkjenning for familiene, venner og bekjente til de savnede.

Alle hav er inndelt i søk- og redningssoner. New Zealand har ansvar for lete- og redningsaksjoner i denne sonen i Sørishavet. Det er de som leder og koordinerer alt søk i denne sonen, som avgjør hvor og hvordan det skal letes, og som avgjør når de avslutter den koordinerte operasjonen.

Som de faglig ansvarlige på norsk side har Norsk Polarinstitutt og Hovededningssentralen i Nord-Norge  vært og er i nært samarbeid med relevante samarbeidspartnere i New Zealand, først og fremst Rescue Coordination Centre New Zealand (RCCNZ) og det newzealandske nasjonale antarktiskprogram. Dette er to av de mest erfarne redningssentraler i hele verden, og som kjenner best til forholdene i Sørishavet. UD følger situasjonen nøye, men det er de relevante fagmyndighetene som er best skikket til å samarbeide med myndighetene i New Zealand.

Berserk befant seg i et av de fjernestliggende havområdene i verden da alarmen gikk. Det er snakk om en seilingsdistanse på en knapp ukes tid fra New Zealand til det aktuelle området. Det betyr at det ikke var noe alternativ til å benytte de som tilfeldigvis befant seg i området, noe som er standard i slike situasjoner. At man hadde skip i området som kunne starte lete-arbeidet umiddelbart, må derfor sies å ha vært en stor fordel. Videre var det tilfeldig og heldig at et av skipene som befant seg i området hadde helikopter om bord. Marineskipet som har deltatt i letingen var egentlig på vei fra området til New Zealand da alarmen gikk. De snudde og begynte å lete. Dette skipet ble påført skader i uværet og hadde mangel på drivstoff fordi de altså fikk en lenger seiling enn planlagt.

Flyvning inn til området er meget vanskelig pga. værforhold og situasjonen etter jordskjelvet i Christchurch. Teoretisk kunne Norge ha bidratt med fly, men gitt tidsfaktoren ville ikke dette ha vært til noen nytte i den foreliggende situasjonen.

UD gir konsulær bistand der det er mulig. De nærmeste pårørende holdes løpende orientert om endringer i situasjonen på bakgrunn av den informasjonen som er tilgjengelig for oss gjennom vår kontinuerlige kontakt med Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Vi deler deres fortvilelse over at situasjonen nå er så alvorlig. Det vurderes slik at man har  benyttet de ressurser som er mulige, tatt i betraktning avstander og værforhold.