Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets Refleks-prosjekt

Nyhet   •   nov 05, 2010 16:36 CET

Verden er i rask endring, noe som utfordrer oss til å tenke nytt om utformingen av norsk utenrikspolitikk. Det holder ikke å gå vante veier eller løse nye problemer med gamle virkemidler.

Gjennom prosjektet ”Refleks” ønsker utenriksminister Jonas Gahr Støre å stimulere til diskusjon om norske veivalg i utenrikspolitikken, både her i Norge og på den internasjonale scenen.

”Refleks – norske interesser i en globalisert verden” ble igangsatt av utenriksministeren i 2006. Etter flere titalls debatter, innhenting av hundrevis av eksterne analyser til egen skriftserie, og kobling til fagmiljøer utenfor UD markerte fjorårets publisering av St. meld 15 om hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk slutten på første del av prosjektet.

Prosjektet fortsetter imidlertid med uforminsket kraft. Siktemålet for ”Refleks” fremover er tredelt:

  • Bedre gjennomtenking og prioritering av utenrikspolitikken i en ny tid
  • Bidra til debatt og åpenhet i Norge rundt viktige utenrikspolitiske veivalg
  • Øke den norske deltakelsen på den internasjonale utenrikspolitiske debattarenaen

Fire Refleks-møter avholdes i Oslo i løpet av de neste to ukene; debatt om olje og utenrikspolitikk 8. november, NATO-debatt 10. november, debatt om EU som global aktør 16. november. Endelig vil utenriksministeren delta på Samtiden-debatten 17. november med tittel ”Utenrikspolitikk i forandringens tid”.

I tillegg til utadrettede møter støtter Refleks også andre arrangementer og tiltak med sikte på å åpne opp for debatt og informasjon om internasjonale og globale spørsmål.

Besøk Refleks-prosjektets nettsider .  Her finner du nyheter og bakgrunn om ”Refleks”, samt informasjon om kommende møter og ulike publikasjoner.